Gå direkt till sidans innehåll

Grovavfall

Nyckeltal SE. 11.1. 7

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat grovavfall

Rad-id Datum Värde (kton)

0

2000

23,1

1

2001

19,3

2

2002

18,0

3

2003

18,5

4

2004

18,1

5

2005

20,5

6

2006

22,0

7

2007

23,0

8

2008

22,7

9

2009

21,4

10

2010

20,8

11

2011

17,6

12

2012

16,8

13

2013

15,9

14

2014

19,5

15

2015

18,3

16

2016

18,5

17

2017

19,6

18

2018

19,4

19

2019

20,1

20

2020

19,5

21

2021

17,2

22

2022

13,9

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Under år 2022 minskade den totala mängden insamlat grovavfall och uppgick till 13,9 kton, vilket var den lägsta mängden under den redovisade perioden alltsedan år 2000. Den totala mängden insamlat grovavfall har varierat sedan år 2000 med tre toppar år 2007, 2014 och 2019. År 2000 var mängden insamlat grovavfall högst och uppgick till 23,1 kton. Den ökande befolkningen i Malmö medför däremot att grovavfallsmängderna per person minskar fortare, se nyckeltalet "Restavfall per invånare".

Grovavfall är det avfall som inte får plats i sopkärlen, såsom bokhyllor, bord, soffor och sängar. Energin i grovavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i Sysav:s anläggning.

Senast uppdaterad: 2023-06-08