Gå direkt till sidans innehåll

Avfall

Nyckeltal SE. 11.1. 1

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Dessutom följs även insamlad mängd förpackningar och tidningar upp.

Total mängd insamlat avfall

Rad-id Mätområde Datum Värde (kton)

0

Totalt

2000

123

1

Totalt

2001

128

2

Totalt

2002

132

3

Totalt

2003

134

4

Totalt

2004

139

5

Totalt

2005

143

6

Totalt

2006

152

7

Totalt

2007

159

8

Totalt

2008

155

9

Totalt

2009

151

10

Totalt

2010

152

11

Totalt

2011

157

12

Totalt

2012

153

13

Totalt

2013

154

14

Totalt

2014

162

15

Totalt

2015

159

16

Totalt

2016

159

17

Totalt

2017

166

18

Totalt

2018

165

19

Totalt

2019

163

20

Totalt

2020

164

21

Totalt

2021

162

22

Totalt

2022

149

23

Restavfall

2000

69,2

24

Restavfall

2001

69,3

25

Restavfall

2002

70,4

26

Restavfall

2003

69,8

27

Restavfall

2004

71,8

28

Restavfall

2005

72,2

29

Restavfall

2006

75,0

30

Restavfall

2007

76,9

31

Restavfall

2008

75,0

32

Restavfall

2009

73,9

33

Restavfall

2010

72,7

34

Restavfall

2011

77,9

35

Restavfall

2012

76,2

36

Restavfall

2013

73,2

37

Restavfall

2014

70,5

38

Restavfall

2015

69,5

39

Restavfall

2016

69,3

40

Restavfall

2017

69,2

41

Restavfall

2018

68,7

42

Restavfall

2019

65,9

43

Restavfall

2020

61,9

44

Restavfall

2021

62,0

45

Restavfall

2022

60,4

46

Matavfall

2000

0,00

47

Matavfall

2001

0,00

48

Matavfall

2002

0,00

49

Matavfall

2003

0,00

50

Matavfall

2004

0,00

51

Matavfall

2005

0,00

52

Matavfall

2006

0,00

53

Matavfall

2007

0,00

54

Matavfall

2008

0,00

55

Matavfall

2009

0,00

56

Matavfall

2010

1,56

57

Matavfall

2011

2,70

58

Matavfall

2012

4,01

59

Matavfall

2013

7,45

60

Matavfall

2014

10,3

61

Matavfall

2015

11,4

62

Matavfall

2016

13,4

63

Matavfall

2017

13,9

64

Matavfall

2018

14,1

65

Matavfall

2019

15,2

66

Matavfall

2020

14,9

67

Matavfall

2021

15,8

68

Matavfall

2022

15,3

69

Grovavfall

2000

23,1

70

Grovavfall

2001

19,3

71

Grovavfall

2002

18,0

72

Grovavfall

2003

18,5

73

Grovavfall

2004

18,1

74

Grovavfall

2005

20,5

75

Grovavfall

2006

22,0

76

Grovavfall

2007

23,0

77

Grovavfall

2008

22,7

78

Grovavfall

2009

21,4

79

Grovavfall

2010

20,8

80

Grovavfall

2011

17,6

81

Grovavfall

2012

16,8

82

Grovavfall

2013

15,9

83

Grovavfall

2014

19,5

84

Grovavfall

2015

18,3

85

Grovavfall

2016

18,5

86

Grovavfall

2017

19,6

87

Grovavfall

2018

19,4

88

Grovavfall

2019

20,1

89

Grovavfall

2020

19,5

90

Grovavfall

2021

17,2

91

Grovavfall

2022

13,9

92

Trädgårdsavfall

2000

9,32

93

Trädgårdsavfall

2001

9,89

94

Trädgårdsavfall

2002

10,8

95

Trädgårdsavfall

2003

11,2

96

Trädgårdsavfall

2004

11,0

97

Trädgårdsavfall

2005

10,9

98

Trädgårdsavfall

2006

11,3

99

Trädgårdsavfall

2007

12,4

100

Trädgårdsavfall

2008

11,4

101

Trädgårdsavfall

2009

12,1

102

Trädgårdsavfall

2010

10,9

103

Trädgårdsavfall

2011

11,7

104

Trädgårdsavfall

2012

10,6

105

Trädgårdsavfall

2013

11,0

106

Trädgårdsavfall

2014

11,6

107

Trädgårdsavfall

2015

11,2

108

Trädgårdsavfall

2016

11,6

109

Trädgårdsavfall

2017

12,1

110

Trädgårdsavfall

2018

10,1

111

Trädgårdsavfall

2019

12,0

112

Trädgårdsavfall

2020

12,6

113

Trädgårdsavfall

2021

11,7

114

Trädgårdsavfall

2022

10,4

115

Elavfall

2000

0,21

116

Elavfall

2001

0,25

117

Elavfall

2002

1,57

118

Elavfall

2003

1,93

119

Elavfall

2004

2,37

120

Elavfall

2005

3,26

121

Elavfall

2006

3,33

122

Elavfall

2007

3,08

123

Elavfall

2008

2,43

124

Elavfall

2009

2,68

125

Elavfall

2010

2,86

126

Elavfall

2011

2,95

127

Elavfall

2012

2,68

128

Elavfall

2013

2,64

129

Elavfall

2014

2,74

130

Elavfall

2015

2,35

131

Elavfall

2016

2,27

132

Elavfall

2017

2,33

133

Elavfall

2018

2,27

134

Elavfall

2019

3,29

135

Elavfall

2020

3,49

136

Elavfall

2021

3,48

137

Elavfall

2022

1,24

138

Skrot

2000

1,33

139

Skrot

2001

1,50

140

Skrot

2002

1,09

141

Skrot

2003

1,15

142

Skrot

2004

1,26

143

Skrot

2005

1,43

144

Skrot

2006

1,90

145

Skrot

2007

1,53

146

Skrot

2008

1,55

147

Skrot

2009

1,56

148

Skrot

2010

1,48

149

Skrot

2011

1,71

150

Skrot

2012

1,49

151

Skrot

2013

1,65

152

Skrot

2014

1,77

153

Skrot

2015

1,84

154

Skrot

2016

1,68

155

Skrot

2017

2,14

156

Skrot

2018

2,24

157

Skrot

2019

2,20

158

Skrot

2020

2,27

159

Skrot

2021

2,13

160

Skrot

2022

2,00

161

Farligt avfall

2000

0,35

162

Farligt avfall

2001

0,39

163

Farligt avfall

2002

0,43

164

Farligt avfall

2003

0,38

165

Farligt avfall

2004

0,38

166

Farligt avfall

2005

0,36

167

Farligt avfall

2006

0,38

168

Farligt avfall

2007

0,41

169

Farligt avfall

2008

0,42

170

Farligt avfall

2009

0,41

171

Farligt avfall

2010

0,38

172

Farligt avfall

2011

0,32

173

Farligt avfall

2012

0,31

174

Farligt avfall

2013

0,33

175

Farligt avfall

2014

0,31

176

Farligt avfall

2015

0,29

177

Farligt avfall

2016

0,17

178

Farligt avfall

2017

0,27

179

Farligt avfall

2018

0,34

180

Farligt avfall

2019

0,34

181

Farligt avfall

2020

0,35

182

Farligt avfall

2021

1,14

183

Farligt avfall

2022

0,95

184

Trä och virke

2000

1,71

185

Trä och virke

2001

1,43

186

Trä och virke

2002

1,63

187

Trä och virke

2003

1,63

188

Trä och virke

2004

3,52

189

Trä och virke

2005

5,17

190

Trä och virke

2006

6,17

191

Trä och virke

2007

6,63

192

Trä och virke

2008

6,39

193

Trä och virke

2009

6,49

194

Trä och virke

2010

6,74

195

Trä och virke

2011

6,74

196

Trä och virke

2012

6,56

197

Trä och virke

2013

6,52

198

Trä och virke

2014

7,17

199

Trä och virke

2015

8,19

200

Trä och virke

2016

7,80

201

Trä och virke

2017

8,89

202

Trä och virke

2018

9,13

203

Trä och virke

2019

9,36

204

Trä och virke

2020

9,65

205

Trä och virke

2021

9,86

206

Trä och virke

2022

8,30

207

Brännbart avfall

2000

4,07

208

Brännbart avfall

2001

5,31

209

Brännbart avfall

2002

6,56

210

Brännbart avfall

2003

6,65

211

Brännbart avfall

2004

5,21

212

Brännbart avfall

2005

5,19

213

Brännbart avfall

2006

6,00

214

Brännbart avfall

2007

7,06

215

Brännbart avfall

2008

7,29

216

Brännbart avfall

2009

7,55

217

Brännbart avfall

2010

8,35

218

Brännbart avfall

2011

9,59

219

Brännbart avfall

2012

10,5

220

Brännbart avfall

2013

9,80

221

Brännbart avfall

2014

13,1

222

Brännbart avfall

2015

8,45

223

Brännbart avfall

2016

8,97

224

Brännbart avfall

2017

14,6

225

Brännbart avfall

2018

15,6

226

Brännbart avfall

2019

10,3

227

Brännbart avfall

2020

11,5

228

Brännbart avfall

2021

11,9

229

Brännbart avfall

2022

11,3

230

Gips

2000

0,00

231

Gips

2001

0,00

232

Gips

2002

0,00

233

Gips

2003

0,00

234

Gips

2004

0,00

235

Gips

2005

0,00

236

Gips

2006

0,00

237

Gips

2007

0,40

238

Gips

2008

0,48

239

Gips

2009

0,63

240

Gips

2010

0,59

241

Gips

2011

0,61

242

Gips

2012

0,72

243

Gips

2013

0,73

244

Gips

2014

0,70

245

Gips

2015

0,74

246

Gips

2016

0,70

247

Gips

2017

0,86

248

Gips

2018

0,41

249

Gips

2019

0,69

250

Gips

2020

0,58

251

Gips

2021

0,61

252

Gips

2022

0,75

253

Avloppsslam

2000

0,00

254

Avloppsslam

2001

0,00

255

Avloppsslam

2002

0,00

256

Avloppsslam

2003

0,00

257

Avloppsslam

2004

0,00

258

Avloppsslam

2005

0,00

259

Avloppsslam

2006

0,00

260

Avloppsslam

2007

0,00

261

Avloppsslam

2008

0,00

262

Avloppsslam

2009

0,00

263

Avloppsslam

2010

3,26

264

Avloppsslam

2011

2,77

265

Avloppsslam

2012

2,46

266

Avloppsslam

2013

3,27

267

Avloppsslam

2014

3,94

268

Avloppsslam

2015

5,00

269

Avloppsslam

2016

5,20

270

Avloppsslam

2017

4,14

271

Avloppsslam

2018

4,82

272

Avloppsslam

2019

4,56

273

Avloppsslam

2020

4,54

274

Avloppsslam

2021

4,14

275

Avloppsslam

2022

3,67

276

Övrigt (loppis)

2000

0,00

277

Förpackningar och tidningar

2000

13,7

278

Övrigt (loppis)

2001

0,00

279

Förpackningar och tidningar

2001

21,1

280

Förpackningar och tidningar

2002

21,2

281

Övrigt (loppis)

2002

0,032

282

Övrigt (loppis)

2003

0,083

283

Förpackningar och tidningar

2003

22,7

284

Förpackningar och tidningar

2004

24,9

285

Övrigt (loppis)

2004

0,13

286

Övrigt (loppis)

2005

0,26

287

Förpackningar och tidningar

2005

23,9

288

Förpackningar och tidningar

2006

25,5

289

Övrigt (loppis)

2006

0,29

290

Övrigt (loppis)

2007

0,30

291

Förpackningar och tidningar

2007

26,9

292

Övrigt (loppis)

2008

0,24

293

Förpackningar och tidningar

2008

26,7

294

Förpackningar och tidningar

2009

23,7

295

Övrigt (loppis)

2009

0,29

296

Förpackningar och tidningar

2010

22,4

297

Övrigt (loppis)

2010

0,36

298

Förpackningar och tidningar

2011

22,3

299

Övrigt (loppis)

2011

0,35

300

Förpackningar och tidningar

2012

21,0

301

Övrigt (loppis)

2012

0,00

302

Förpackningar och tidningar

2013

21,3

303

Övrigt (loppis)

2013

0,42

304

Förpackningar och tidningar

2014

20,3

305

Övrigt (loppis)

2014

0,37

306

Förpackningar och tidningar

2015

21,4

307

Övrigt (loppis)

2015

0,29

308

Förpackningar och tidningar

2016

19,2

309

Övrigt (loppis)

2016

0,30

310

Övrigt (loppis)

2017

0,00

311

Förpackningar och tidningar

2017

17,6

312

Övrigt (loppis)

2018

0,00

313

Förpackningar och tidningar

2018

17,4

314

Förpackningar och tidningar

2019

19,1

315

Övrigt (loppis)

2019

0,17

316

Förpackningar och tidningar

2020

23,2

317

Övrigt (loppis)

2020

0,00

318

Förpackningar och tidningar

2021

22,2

319

Övrigt (loppis)

2021

0,23

320

Förpackningar och tidningar

2022

21,1

321

Övrigt (loppis)

2022

0,17

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den totala mängden insamlat avfall i Malmö minskade jämfört med året innan, och låg på 149 tusen ton. Det är den lägsta totala mängden sedan år 2005. Totalt sett har mängden avfall varierat mellan 162 och 165 tusen ton under de föregående fem åren. Jämfört med år 2000 har dock den totala mängden insamlat avfall ökat med 21 procent år 2021.

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Se även nyckeltalen om restavfall, grovavfall och farligt avfall, i menyn ovan, för mer information om dessa fraktioner.

Senast uppdaterad: 2023-07-11