Gå direkt till sidans innehåll

Avfall

Nyckeltal SE.11.1.1

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Dessutom följs även insamlad mängd förpackningar och tidningar upp.

Total mängd insamlat avfall

Rad-id Mätområde Datum Värde (kton)

0

Restavfall

2000

69,2

1

Restavfall

2001

69,3

2

Restavfall

2002

70,4

3

Restavfall

2003

69,8

4

Restavfall

2004

71,8

5

Restavfall

2005

72,2

6

Restavfall

2006

75,0

7

Restavfall

2007

76,9

8

Restavfall

2008

75,0

9

Restavfall

2009

73,9

10

Restavfall

2010

72,7

11

Restavfall

2011

77,9

12

Restavfall

2012

76,2

13

Restavfall

2013

73,2

14

Restavfall

2014

70,5

15

Restavfall

2015

69,5

16

Restavfall

2016

69,3

17

Restavfall

2017

69,2

18

Restavfall

2018

68,7

19

Restavfall

2019

65,9

20

Restavfall

2020

61,9

21

Restavfall

2021

62,0

22

Matavfall

2000

0,00

23

Matavfall

2001

0,00

24

Matavfall

2002

0,00

25

Matavfall

2003

0,00

26

Matavfall

2004

0,00

27

Matavfall

2005

0,00

28

Matavfall

2006

0,00

29

Matavfall

2007

0,00

30

Matavfall

2008

0,00

31

Matavfall

2009

0,00

32

Matavfall

2010

1,56

33

Matavfall

2011

2,70

34

Matavfall

2012

4,01

35

Matavfall

2013

7,45

36

Matavfall

2014

10,3

37

Matavfall

2015

11,4

38

Matavfall

2016

13,4

39

Matavfall

2017

13,9

40

Matavfall

2018

14,1

41

Matavfall

2019

15,2

42

Matavfall

2020

14,9

43

Matavfall

2021

15,8

44

Grovavfall

2000

23,1

45

Grovavfall

2001

19,3

46

Grovavfall

2002

18,0

47

Grovavfall

2003

18,5

48

Grovavfall

2004

18,1

49

Grovavfall

2005

20,5

50

Grovavfall

2006

22,0

51

Grovavfall

2007

23,0

52

Grovavfall

2008

22,7

53

Grovavfall

2009

21,4

54

Grovavfall

2010

20,8

55

Grovavfall

2011

17,6

56

Grovavfall

2012

16,8

57

Grovavfall

2013

15,9

58

Grovavfall

2014

19,5

59

Grovavfall

2015

18,3

60

Grovavfall

2016

18,5

61

Grovavfall

2017

19,6

62

Grovavfall

2018

19,4

63

Grovavfall

2019

20,1

64

Grovavfall

2020

19,5

65

Grovavfall

2021

17,2

66

Trädgårdsavfall

2000

9,31

67

Trädgårdsavfall

2001

9,89

68

Trädgårdsavfall

2002

10,8

69

Trädgårdsavfall

2003

11,2

70

Trädgårdsavfall

2004

11,0

71

Trädgårdsavfall

2005

10,9

72

Trädgårdsavfall

2006

11,3

73

Trädgårdsavfall

2007

12,4

74

Trädgårdsavfall

2008

11,4

75

Trädgårdsavfall

2009

12,1

76

Trädgårdsavfall

2010

10,9

77

Trädgårdsavfall

2011

11,7

78

Trädgårdsavfall

2012

10,6

79

Trädgårdsavfall

2013

11,0

80

Trädgårdsavfall

2014

11,6

81

Trädgårdsavfall

2015

11,2

82

Trädgårdsavfall

2016

11,6

83

Trädgårdsavfall

2017

12,1

84

Trädgårdsavfall

2018

10,1

85

Trädgårdsavfall

2019

12,0

86

Trädgårdsavfall

2020

12,6

87

Trädgårdsavfall

2021

11,7

88

Elavfall

2000

0,21

89

Elavfall

2001

0,25

90

Elavfall

2002

1,57

91

Elavfall

2003

1,93

92

Elavfall

2004

2,37

93

Elavfall

2005

3,26

94

Elavfall

2006

3,33

95

Elavfall

2007

3,08

96

Elavfall

2008

2,43

97

Elavfall

2009

2,68

98

Elavfall

2010

2,86

99

Elavfall

2011

2,95

100

Elavfall

2012

2,68

101

Elavfall

2013

2,64

102

Elavfall

2014

2,74

103

Elavfall

2015

2,35

104

Elavfall

2016

2,27

105

Elavfall

2017

2,33

106

Elavfall

2018

2,27

107

Elavfall

2019

3,29

108

Elavfall

2020

3,49

109

Elavfall

2021

3,48

110

Skrot

2000

1,33

111

Skrot

2001

1,50

112

Skrot

2002

1,09

113

Skrot

2003

1,15

114

Skrot

2004

1,26

115

Skrot

2005

1,43

116

Skrot

2006

1,90

117

Skrot

2007

1,53

118

Skrot

2008

1,55

119

Skrot

2009

1,56

120

Skrot

2010

1,48

121

Skrot

2011

1,71

122

Skrot

2012

1,49

123

Skrot

2013

1,65

124

Skrot

2014

1,77

125

Skrot

2015

1,84

126

Skrot

2016

1,68

127

Skrot

2017

2,14

128

Skrot

2018

2,24

129

Skrot

2019

2,20

130

Skrot

2020

2,27

131

Skrot

2021

2,13

132

Farligt avfall

2000

0,35

133

Farligt avfall

2001

0,39

134

Farligt avfall

2002

0,43

135

Farligt avfall

2003

0,38

136

Farligt avfall

2004

0,38

137

Farligt avfall

2005

0,36

138

Farligt avfall

2006

0,38

139

Farligt avfall

2007

0,41

140

Farligt avfall

2008

0,42

141

Farligt avfall

2009

0,41

142

Farligt avfall

2010

0,38

143

Farligt avfall

2011

0,32

144

Farligt avfall

2012

0,31

145

Farligt avfall

2013

0,33

146

Farligt avfall

2014

0,31

147

Farligt avfall

2015

0,29

148

Farligt avfall

2016

0,17

149

Farligt avfall

2017

0,27

150

Farligt avfall

2018

0,34

151

Farligt avfall

2019

0,34

152

Farligt avfall

2020

0,35

153

Farligt avfall

2021

1,14

154

Trä och virke

2000

1,71

155

Trä och virke

2001

1,43

156

Trä och virke

2002

1,63

157

Trä och virke

2003

1,63

158

Trä och virke

2004

3,52

159

Trä och virke

2005

5,17

160

Trä och virke

2006

6,17

161

Trä och virke

2007

6,63

162

Trä och virke

2008

6,39

163

Trä och virke

2009

6,49

164

Trä och virke

2010

6,74

165

Trä och virke

2011

6,74

166

Trä och virke

2012

6,56

167

Trä och virke

2013

6,52

168

Trä och virke

2014

7,17

169

Trä och virke

2015

8,19

170

Trä och virke

2016

7,80

171

Trä och virke

2017

8,89

172

Trä och virke

2018

9,13

173

Trä och virke

2019

9,36

174

Trä och virke

2020

9,65

175

Trä och virke

2021

9,86

176

Brännbart avfall

2000

4,07

177

Brännbart avfall

2001

5,31

178

Brännbart avfall

2002

6,56

179

Brännbart avfall

2003

6,65

180

Brännbart avfall

2004

5,21

181

Brännbart avfall

2005

5,19

182

Brännbart avfall

2006

6,00

183

Brännbart avfall

2007

7,06

184

Brännbart avfall

2008

7,29

185

Brännbart avfall

2009

7,55

186

Brännbart avfall

2010

8,35

187

Brännbart avfall

2011

9,59

188

Brännbart avfall

2012

10,5

189

Brännbart avfall

2013

9,80

190

Brännbart avfall

2014

13,1

191

Brännbart avfall

2015

8,45

192

Brännbart avfall

2016

8,97

193

Brännbart avfall

2017

14,6

194

Brännbart avfall

2018

15,6

195

Brännbart avfall

2019

10,3

196

Brännbart avfall

2020

11,5

197

Brännbart avfall

2021

11,9

198

Gips

2000

0,00

199

Gips

2001

0,00

200

Gips

2002

0,00

201

Gips

2003

0,00

202

Gips

2004

0,00

203

Gips

2005

0,00

204

Gips

2006

0,00

205

Gips

2007

0,40

206

Gips

2008

0,48

207

Gips

2009

0,63

208

Gips

2010

0,59

209

Gips

2011

0,61

210

Gips

2012

0,72

211

Gips

2013

0,73

212

Gips

2014

0,70

213

Gips

2015

0,74

214

Gips

2016

0,70

215

Gips

2017

0,86

216

Gips

2018

0,41

217

Gips

2019

0,69

218

Gips

2020

0,58

219

Gips

2021

0,61

220

Avloppsslam

2000

0,00

221

Avloppsslam

2001

0,00

222

Avloppsslam

2002

0,00

223

Avloppsslam

2003

0,00

224

Avloppsslam

2004

0,00

225

Avloppsslam

2005

0,00

226

Avloppsslam

2006

0,00

227

Avloppsslam

2007

0,00

228

Avloppsslam

2008

0,00

229

Avloppsslam

2009

0,00

230

Avloppsslam

2010

3,26

231

Avloppsslam

2011

2,77

232

Avloppsslam

2012

2,46

233

Avloppsslam

2013

3,27

234

Avloppsslam

2014

3,94

235

Avloppsslam

2015

5,00

236

Avloppsslam

2016

5,20

237

Avloppsslam

2017

4,14

238

Avloppsslam

2018

4,82

239

Avloppsslam

2019

4,57

240

Avloppsslam

2020

4,54

241

Avloppsslam

2021

4,14

242

Övrigt (loppis)

2000

0,00

243

Förpackningar och tidningar

2000

13,7

244

Övrigt (loppis)

2001

0,00

245

Förpackningar och tidningar

2001

21,1

246

Förpackningar och tidningar

2002

21,2

247

Övrigt (loppis)

2002

0,032

248

Övrigt (loppis)

2003

0,083

249

Förpackningar och tidningar

2003

22,7

250

Förpackningar och tidningar

2004

24,9

251

Övrigt (loppis)

2004

0,13

252

Övrigt (loppis)

2005

0,26

253

Förpackningar och tidningar

2005

23,9

254

Förpackningar och tidningar

2006

25,5

255

Övrigt (loppis)

2006

0,29

256

Övrigt (loppis)

2007

0,30

257

Förpackningar och tidningar

2007

26,9

258

Förpackningar och tidningar

2008

26,7

259

Övrigt (loppis)

2008

0,24

260

Övrigt (loppis)

2009

0,29

261

Förpackningar och tidningar

2009

23,7

262

Förpackningar och tidningar

2010

22,4

263

Övrigt (loppis)

2010

0,36

264

Förpackningar och tidningar

2011

22,3

265

Övrigt (loppis)

2011

0,35

266

Förpackningar och tidningar

2012

21,0

267

Övrigt (loppis)

2012

0,00

268

Övrigt (loppis)

2013

0,42

269

Förpackningar och tidningar

2013

21,3

270

Förpackningar och tidningar

2014

20,3

271

Övrigt (loppis)

2014

0,37

272

Övrigt (loppis)

2015

0,29

273

Förpackningar och tidningar

2015

21,4

274

Övrigt (loppis)

2016

0,30

275

Förpackningar och tidningar

2016

19,2

276

Förpackningar och tidningar

2017

17,6

277

Övrigt (loppis)

2017

0,00

278

Förpackningar och tidningar

2018

17,4

279

Övrigt (loppis)

2018

0,00

280

Övrigt (loppis)

2019

0,17

281

Förpackningar och tidningar

2019

19,1

282

Övrigt (loppis)

2020

0,00

283

Förpackningar och tidningar

2020

23,2

284

Övrigt (loppis)

2021

0,23

285

Förpackningar och tidningar

2021

22,2

286

Totalt

2000

123

287

Totalt

2001

128

288

Totalt

2002

132

289

Totalt

2003

134

290

Totalt

2004

139

291

Totalt

2005

143

292

Totalt

2006

152

293

Totalt

2007

159

294

Totalt

2008

155

295

Totalt

2009

151

296

Totalt

2010

152

297

Totalt

2011

157

298

Totalt

2012

153

299

Totalt

2013

154

300

Totalt

2014

162

301

Totalt

2015

159

302

Totalt

2016

159

303

Totalt

2017

166

304

Totalt

2018

165

305

Totalt

2019

163

306

Totalt

2020

164

307

Totalt

2021

162

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den totala mängden insamlat avfall i Malmö minskade något jämfört med året innan, och låg på 162 tusen ton. Totalt sett har mängden avfall varierat mellan 162 och 165 tusen ton under de senaste fem åren. Jämfört med år 2000 har den totala mängden insamlat avfall ökat med 32 procent år 2021.

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Se även nyckeltalen om restavfall, grovavfall och farligt avfall, i menyn ovan, för mer information om dessa fraktioner.

Senast uppdaterad: 2022-10-10