Gå direkt till sidans innehåll

Avfall

Nyckeltal SE.11.1.1

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Dessutom följs även insamlad mängd förpackningar och tidningar upp.

Total mängd insamlat avfall

Rad-id Avfallsfraktion Senaste värdet (kton) Datum

0

Totalt

 162

2021

1

Restavfall

 62,0

2021

2

Matavfall

 15,8

2021

3

Grovavfall

 17,2

2021

4

Trädgårdsavfall

 11,7

2021

5

Elavfall

 3,48

2021

6

Skrot

 2,13

2021

7

Farligt avfall

 1,14

2021

8

Trä och virke

 9,86

2021

9

Brännbart avfall

 11,9

2021

10

Gips

 0,61

2021

11

Avloppsslam

 4,14

2021

12

Förpackningar och tidningar

 22,2

2021

13

Övrigt (loppis)

 0,23

2021

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den totala mängden insamlat avfall i Malmö minskade något jämfört med året innan, och låg på 162 tusen ton. Totalt sett har mängden avfall varierat mellan 162 och 165 tusen ton under de senaste fem åren. Jämfört med år 2000 har den totala mängden insamlat avfall ökat med 32 procent år 2021.

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Se även nyckeltalen om restavfall, grovavfall och farligt avfall, i menyn ovan, för mer information om dessa fraktioner.

Senast uppdaterad: 2022-10-10