Gå direkt till sidans innehåll

Avfall per invånare

Nyckeltal SE.11.1.2

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Dessutom följs även insamlad mängd förpackningar och tidningar upp.

Total mängd insamlat avfall per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Restavfall

2000

267

1

Restavfall

2001

264

2

Restavfall

2002

265

3

Restavfall

2003

261

4

Restavfall

2004

267

5

Restavfall

2005

266

6

Restavfall

2006

272

7

Restavfall

2007

274

8

Restavfall

2008

262

9

Restavfall

2009

244

10

Restavfall

2010

237

11

Restavfall

2011

250

12

Restavfall

2012

241

13

Restavfall

2013

228

14

Restavfall

2014

216

15

Restavfall

2015

210

16

Restavfall

2016

202

17

Restavfall

2017

201

18

Restavfall

2018

196

19

Restavfall

2019

185

20

Restavfall

2020

172

21

Restavfall

2021

172

22

Matavfall

2000

0,00

23

Matavfall

2001

0,00

24

Matavfall

2002

0,00

25

Matavfall

2003

0,00

26

Matavfall

2004

0,00

27

Matavfall

2005

0,00

28

Matavfall

2006

0,00

29

Matavfall

2007

0,00

30

Matavfall

2008

0,00

31

Matavfall

2009

0,00

32

Matavfall

2010

5,06

33

Matavfall

2011

8,66

34

Matavfall

2012

12,7

35

Matavfall

2013

23,2

36

Matavfall

2014

31,6

37

Matavfall

2015

34,4

38

Matavfall

2016

39,0

39

Matavfall

2017

40,2

40

Matavfall

2018

40,3

41

Matavfall

2019

42,7

42

Matavfall

2020

41,5

43

Matavfall

2021

43,8

44

Grovavfall

2000

88,9

45

Grovavfall

2001

73,4

46

Grovavfall

2002

67,8

47

Grovavfall

2003

69,2

48

Grovavfall

2004

67,2

49

Grovavfall

2005

75,6

50

Grovavfall

2006

79,7

51

Grovavfall

2007

81,9

52

Grovavfall

2008

79,2

53

Grovavfall

2009

70,6

54

Grovavfall

2010

67,7

55

Grovavfall

2011

56,4

56

Grovavfall

2012

53,0

57

Grovavfall

2013

49,6

58

Grovavfall

2014

59,6

59

Grovavfall

2015

55,0

60

Grovavfall

2016

54,0

61

Grovavfall

2017

57,0

62

Grovavfall

2018

55,4

63

Grovavfall

2019

56,7

64

Grovavfall

2020

54,2

65

Grovavfall

2021

47,8

66

Trädgårdsavfall

2000

35,9

67

Trädgårdsavfall

2001

37,7

68

Trädgårdsavfall

2002

40,7

69

Trädgårdsavfall

2003

42,0

70

Trädgårdsavfall

2004

40,8

71

Trädgårdsavfall

2005

40,2

72

Trädgårdsavfall

2006

41,0

73

Trädgårdsavfall

2007

44,2

74

Trädgårdsavfall

2008

39,7

75

Trädgårdsavfall

2009

39,9

76

Trädgårdsavfall

2010

35,5

77

Trädgårdsavfall

2011

37,7

78

Trädgårdsavfall

2012

33,4

79

Trädgårdsavfall

2013

34,1

80

Trädgårdsavfall

2014

35,4

81

Trädgårdsavfall

2015

33,8

82

Trädgårdsavfall

2016

33,9

83

Trädgårdsavfall

2017

35,0

84

Trädgårdsavfall

2018

28,9

85

Trädgårdsavfall

2019

33,8

86

Trädgårdsavfall

2020

34,9

87

Trädgårdsavfall

2021

32,3

88

Elavfall

2000

0,81

89

Elavfall

2001

0,95

90

Elavfall

2002

5,93

91

Elavfall

2003

7,21

92

Elavfall

2004

8,81

93

Elavfall

2005

12,0

94

Elavfall

2006

12,1

95

Elavfall

2007

11,0

96

Elavfall

2008

8,48

97

Elavfall

2009

8,86

98

Elavfall

2010

9,32

99

Elavfall

2011

9,45

100

Elavfall

2012

8,48

101

Elavfall

2013

8,22

102

Elavfall

2014

8,40

103

Elavfall

2015

7,10

104

Elavfall

2016

6,63

105

Elavfall

2017

6,77

106

Elavfall

2018

6,49

107

Elavfall

2019

9,26

108

Elavfall

2020

9,70

109

Elavfall

2021

9,63

110

Skrot

2000

5,14

111

Skrot

2001

5,72

112

Skrot

2002

4,11

113

Skrot

2003

4,31

114

Skrot

2004

4,69

115

Skrot

2005

5,29

116

Skrot

2006

6,89

117

Skrot

2007

5,46

118

Skrot

2008

5,40

119

Skrot

2009

5,15

120

Skrot

2010

4,80

121

Skrot

2011

5,50

122

Skrot

2012

4,70

123

Skrot

2013

5,13

124

Skrot

2014

5,43

125

Skrot

2015

5,54

126

Skrot

2016

4,90

127

Skrot

2017

6,21

128

Skrot

2018

6,40

129

Skrot

2019

6,20

130

Skrot

2020

6,30

131

Skrot

2021

5,91

132

Farligt avfall

2000

1,36

133

Farligt avfall

2001

1,48

134

Farligt avfall

2002

1,63

135

Farligt avfall

2003

1,43

136

Farligt avfall

2004

1,43

137

Farligt avfall

2005

1,34

138

Farligt avfall

2006

1,36

139

Farligt avfall

2007

1,45

140

Farligt avfall

2008

1,45

141

Farligt avfall

2009

1,35

142

Farligt avfall

2010

1,23

143

Farligt avfall

2011

1,02

144

Farligt avfall

2012

0,99

145

Farligt avfall

2013

1,04

146

Farligt avfall

2014

0,94

147

Farligt avfall

2015

0,88

148

Farligt avfall

2016

0,49

149

Farligt avfall

2017

0,79

150

Farligt avfall

2018

0,97

151

Farligt avfall

2019

0,97

152

Farligt avfall

2020

0,97

153

Farligt avfall

2021

3,15

154

Trä och virke

2000

6,58

155

Trä och virke

2001

5,46

156

Trä och virke

2002

6,15

157

Trä och virke

2003

6,10

158

Trä och virke

2004

13,1

159

Trä och virke

2005

19,0

160

Trä och virke

2006

22,3

161

Trä och virke

2007

23,6

162

Trä och virke

2008

22,3

163

Trä och virke

2009

21,5

164

Trä och virke

2010

21,9

165

Trä och virke

2011

21,6

166

Trä och virke

2012

20,7

167

Trä och virke

2013

20,3

168

Trä och virke

2014

21,9

169

Trä och virke

2015

24,7

170

Trä och virke

2016

22,8

171

Trä och virke

2017

25,8

172

Trä och virke

2018

26,1

173

Trä och virke

2019

26,3

174

Trä och virke

2020

26,8

175

Trä och virke

2021

27,3

176

Brännbart avfall

2000

15,7

177

Brännbart avfall

2001

20,2

178

Brännbart avfall

2002

24,7

179

Brännbart avfall

2003

24,9

180

Brännbart avfall

2004

19,3

181

Brännbart avfall

2005

19,1

182

Brännbart avfall

2006

21,7

183

Brännbart avfall

2007

25,1

184

Brännbart avfall

2008

25,4

185

Brännbart avfall

2009

25,0

186

Brännbart avfall

2010

27,2

187

Brännbart avfall

2011

30,8

188

Brännbart avfall

2012

33,1

189

Brännbart avfall

2013

30,5

190

Brännbart avfall

2014

40,1

191

Brännbart avfall

2015

25,5

192

Brännbart avfall

2016

26,2

193

Brännbart avfall

2017

42,5

194

Brännbart avfall

2018

44,5

195

Brännbart avfall

2019

29,0

196

Brännbart avfall

2020

31,8

197

Brännbart avfall

2021

33,0

198

Gips

2000

0,00

199

Gips

2001

0,00

200

Gips

2002

0,00

201

Gips

2003

0,00

202

Gips

2004

0,00

203

Gips

2005

0,00

204

Gips

2006

0,00

205

Gips

2007

1,44

206

Gips

2008

1,67

207

Gips

2009

2,08

208

Gips

2010

1,91

209

Gips

2011

1,95

210

Gips

2012

2,29

211

Gips

2013

2,26

212

Gips

2014

2,15

213

Gips

2015

2,24

214

Gips

2016

2,04

215

Gips

2017

2,50

216

Gips

2018

1,16

217

Gips

2019

1,94

218

Gips

2020

1,62

219

Gips

2021

1,69

220

Avloppsslam

2000

0,00

221

Avloppsslam

2001

0,00

222

Avloppsslam

2002

0,00

223

Avloppsslam

2003

0,00

224

Avloppsslam

2004

0,00

225

Avloppsslam

2005

0,00

226

Avloppsslam

2006

0,00

227

Avloppsslam

2007

0,00

228

Avloppsslam

2008

0,00

229

Avloppsslam

2009

0,00

230

Avloppsslam

2010

10,6

231

Avloppsslam

2011

8,88

232

Avloppsslam

2012

7,79

233

Avloppsslam

2013

10,2

234

Avloppsslam

2014

12,1

235

Avloppsslam

2015

15,1

236

Avloppsslam

2016

15,2

237

Avloppsslam

2017

12,0

238

Avloppsslam

2018

13,8

239

Avloppsslam

2019

12,8

240

Avloppsslam

2020

12,6

241

Avloppsslam

2021

11,5

242

Förpackningar och tidningar

2000

52,8

243

Övrigt (loppis)

2000

0,00

244

Förpackningar och tidningar

2001

80,3

245

Övrigt (loppis)

2001

0,00

246

Förpackningar och tidningar

2002

79,9

247

Övrigt (loppis)

2002

0,12

248

Förpackningar och tidningar

2003

85,1

249

Övrigt (loppis)

2003

0,31

250

Övrigt (loppis)

2004

0,47

251

Förpackningar och tidningar

2004

92,4

252

Förpackningar och tidningar

2005

88,2

253

Övrigt (loppis)

2005

0,97

254

Övrigt (loppis)

2006

1,05

255

Förpackningar och tidningar

2006

92,4

256

Övrigt (loppis)

2007

1,06

257

Förpackningar och tidningar

2007

95,8

258

Förpackningar och tidningar

2008

93,3

259

Övrigt (loppis)

2008

0,83

260

Övrigt (loppis)

2009

0,97

261

Förpackningar och tidningar

2009

78,5

262

Förpackningar och tidningar

2010

72,8

263

Övrigt (loppis)

2010

1,16

264

Förpackningar och tidningar

2011

71,4

265

Övrigt (loppis)

2011

1,11

266

Förpackningar och tidningar

2012

66,3

267

Övrigt (loppis)

2012

0,00

268

Övrigt (loppis)

2013

1,30

269

Förpackningar och tidningar

2013

66,2

270

Övrigt (loppis)

2014

1,14

271

Förpackningar och tidningar

2014

62,2

272

Förpackningar och tidningar

2015

64,4

273

Övrigt (loppis)

2015

0,88

274

Övrigt (loppis)

2016

0,88

275

Förpackningar och tidningar

2016

56,1

276

Övrigt (loppis)

2017

0,00

277

Förpackningar och tidningar

2017

51,0

278

Förpackningar och tidningar

2018

49,8

279

Övrigt (loppis)

2018

0,00

280

Övrigt (loppis)

2019

0,49

281

Förpackningar och tidningar

2019

53,7

282

Förpackningar och tidningar

2020

64,5

283

Övrigt (loppis)

2020

0,00

284

Förpackningar och tidningar

2021

61,4

285

Övrigt (loppis)

2021

0,64

286

Totalt

2000

474

287

Totalt

2001

489

288

Totalt

2002

496

289

Totalt

2003

502

290

Totalt

2004

515

291

Totalt

2005

528

292

Totalt

2006

550

293

Totalt

2007

565

294

Totalt

2008

539

295

Totalt

2009

498

296

Totalt

2010

496

297

Totalt

2011

504

298

Totalt

2012

484

299

Totalt

2013

480

300

Totalt

2014

497

301

Totalt

2015

479

302

Totalt

2016

465

303

Totalt

2017

481

304

Totalt

2018

470

305

Totalt

2019

459

306

Totalt

2020

457

307

Totalt

2021

450

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den totala mängden avfall per invånare i Malmö minskade något under år 2021 och uppgick till 450 kg/person, vilket är en lägre mängd än år 2000, då den redovisade mätserien startar. Jämfört med år 2007, då mängden insamlat avfall per invånare var som störst under den redovisade perioden, har mängden minskat med 20,3 procent. Denna minskning beror till stor del på att de totala avfallsmängderna inte har ökat i samma utsträckning som Malmös befolkningsökning, vilken uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Sedan år 2009 beräknas dessutom detta nyckeltal i enlighet med Avfall Sveriges beräkningssätt där de utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn tas till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling i kommunen. Åren dessförinnan beräknas nyckeltalet per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år).

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Senast uppdaterad: 2022-10-10