Gå direkt till sidans innehåll

Avfall per invånare

Nyckeltal SE.11.1.2

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Dessutom följs även insamlad mängd förpackningar och tidningar upp.

Total mängd insamlat avfall per invånare

Rad-id Avfallsfraktion Senaste värdet (kg/person) Datum

0

Totalt

 450

2021

1

Restavfall

 172

2021

2

Matavfall

 43,8

2021

3

Grovavfall

 47,8

2021

4

Trädgårdsavfall

 32,3

2021

5

Elavfall

 9,63

2021

6

Skrot

 5,91

2021

7

Farligt avfall

 3,15

2021

8

Trä och virke

 27,3

2021

9

Brännbart avfall

 33,0

2021

10

Gips

 1,69

2021

11

Avloppsslam

 11,5

2021

12

Förpackningar och tidningar

 61,4

2021

13

Övrigt (loppis)

 0,64

2021

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den totala mängden avfall per invånare i Malmö minskade något under år 2021 och uppgick till 450 kg/person, vilket är en lägre mängd än år 2000, då den redovisade mätserien startar. Jämfört med år 2007, då mängden insamlat avfall per invånare var som störst under den redovisade perioden, har mängden minskat med 20,3 procent. Denna minskning beror till stor del på att de totala avfallsmängderna inte har ökat i samma utsträckning som Malmös befolkningsökning, vilken uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Sedan år 2009 beräknas dessutom detta nyckeltal i enlighet med Avfall Sveriges beräkningssätt där de utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn tas till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling i kommunen. Åren dessförinnan beräknas nyckeltalet per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år).

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Senast uppdaterad: 2022-10-10