Gå direkt till sidans innehåll

Oljeutsläpp till havet

Nyckeltal SE.6.2.8

Kustbevakningen kontrollerar svenska farvatten och uppgifter om oljeutsläpp är hämtade från dem.

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Skåne

2006

39

1

Skåne

2007

47

2

Skåne

2008

44

3

Skåne

2009

13

4

Skåne

2010

6

5

Skåne

2011

6

6

Skåne

2012

9

7

Skåne

2013

25

8

Skåne

2014

26

9

Skåne

2015

22

10

Skåne

2016

26

11

Skåne

2017

21

12

Skåne

2018

19

13

Skåne

2019

15

14

Skåne

2020

12

15

Skåne

2021

14

16

Malmö

2006

0

17

Malmö

2007

3

18

Malmö

2008

1

19

Malmö

2009

1

20

Malmö

2010

0

21

Malmö

2011

0

22

Malmö

2012

0

23

Malmö

2013

2

24

Malmö

2014

5

25

Malmö

2015

1

26

Malmö

2016

5

27

Malmö

2017

1

28

Malmö

2018

4

29

Malmö

2019

3

30

Malmö

2020

2

31

Malmö

2021

7

Datakälla: Kustbevakningen

Kommentar

Under år 2021 ökade antalet oljeutsläpp, jämfört med tidigare år, inom Malmös havsområde och uppgick till sju stycken. Inga oljeutsläpp rapporterades inom Malmö stads havsområde år 2006, 2010, 2011 eller 2012. Uppgifterna för Skånes vattenområde finns med som referensserie.

Uppgifterna avser endast utsläpp som har skett i den svenska delen av respektive havsområde och som det upprättats en brottsanmälan på. Volymen på utsläppen varierar från endast ett par liter till ett hundratal liter. Oljeutsläpp inne i hamnar medtas oftast inte i rapporteringen.

Senast uppdaterad: 2022-02-08