Gå direkt till sidans innehåll

Oljeutsläpp till havet

Nyckeltal SE. 6.2. 8

Kustbevakningen kontrollerar svenska farvatten och uppgifter om oljeutsläpp är hämtade från dem.

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Rad-id Havsområde Senaste värdet (stycken) Datum

0

Malmö

 6

2023

1

Skåne

 11

2023

Datakälla: Kustbevakningen

Kommentar

Under år 2023 ökade antalet oljeutsläpp, jämfört med tidigare år, inom Malmös havsområde och uppgick till endast sex stycken. Inga oljeutsläpp rapporterades inom Malmö stads havsområde år 2006, 2010, 2011 eller 2012. Uppgifterna för Skånes vattenområde finns med som referensserie.

Uppgifterna avser endast utsläpp som har skett i den svenska delen av respektive havsområde och som det upprättats en brottsanmälan på. Volymen på utsläppen varierar från endast ett par liter till ett hundratal liter. Oljeutsläpp inne i hamnar medtas oftast inte i rapporteringen.

Senast uppdaterad: 2024-03-12