Gå direkt till sidans innehåll

Marint mikroskräp

Nyckeltal SE.6.2.17

Under år 2015 undersöktes förekomsten av mikroskopiskt skräp i vatten vid flera platser längs Skånes kust. Nedanstående statistik är hämtat från denna undersökning som utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mikroskopiskt skräp runt Skånes kust

Rad-id Mätområde Datum Värde (mikroskräp/m³)

0

Malmö Industrihamn

2015

1

1

Malmö Segeåns mynning

2015

0,19

2

Helsingborg Centrum

2015

0,39

3

Helsingborg Öresundsverket

2015

0,53

4

Landskrona Hamn

2015

0,39

5

Landskrona Yttre

2015

0,22

6

Lomma

2015

0,58

7

Lomma Sjölundaverket

2015

0,69

8

Malmö Ribersborg

2015

0,22

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Koncentrationen av mikroskräp vid Malmö Industrihamn uppgick till 48,64 mikroskräp/m³ vilket är avsevärt högre än på de andra stationerna. I diagrammet ovan redovisas därför inte Industrihamnens resultat fullt ut. Vid provtagningen av stationerna i Öresund rådde frånlandsvind förutom vid Industrihamnen då det rådde pålandsvind vilket skulle kunna vara en förklaring till den högre koncentrationen av mikroskräp.

Diagrammet ovan redovisar endast de stationer som ligger i Öresund. På övriga stationer längs Skånes syd- och östkust var koncentrationen av mikroskräp generellt lägre. Diagrammet redovisar mikroskräp >300µm och består av skräpkategorierna plastfibrer, icke syntetiska fibrer och plastpartiklar.

Senast uppdaterad: 2017-10-30