Gå direkt till sidans innehåll

Fosforutsläpp via vattendragen

Nyckeltal SE.6.2.12

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Sege å

1990

8,50

1

Sege å

1991

11,8

2

Sege å

1992

9,70

3

Sege å

1993

9,50

4

Sege å

1994

22,0

5

Sege å

1995

11,0

6

Sege å

1996

6,60

7

Sege å

1997

6,30

8

Sege å

1998

12,5

9

Sege å

1999

7,60

10

Sege å

2000

8,90

11

Sege å

2001

4,20

12

Sege å

2002

12,2

13

Sege å

2003

4,70

14

Sege å

2004

11,5

15

Sege å

2005

5,90

16

Sege å

2006

9,00

17

Sege å

2007

15,5

18

Sege å

2008

7,20

19

Sege å

2009

4,10

20

Sege å

2010

11,2

21

Sege å

2011

11,9

22

Sege å

2012

7,10

23

Sege å

2013

3,70

24

Sege å

2014

6,70

25

Sege å

2015

6,20

26

Sege å

2016

4,20

27

Sege å

2017

6,30

28

Sege å

2018

4,60

29

Sege å

2019

7,70

30

Sege å

2020

6,10

31

Sege å

2021

8,90

32

Tygelsjöbäcken

1990

0,62

33

Tygelsjöbäcken

1991

0,78

34

Tygelsjöbäcken

1992

0,54

35

Tygelsjöbäcken

1993

0,57

36

Tygelsjöbäcken

1994

0,87

37

Tygelsjöbäcken

1995

0,50

38

Tygelsjöbäcken

1996

0,63

39

Tygelsjöbäcken

1997

0,55

40

Tygelsjöbäcken

1998

0,99

41

Tygelsjöbäcken

1999

1,00

42

Tygelsjöbäcken

2000

0,59

43

Tygelsjöbäcken

2001

0,67

44

Tygelsjöbäcken

2002

0,83

45

Tygelsjöbäcken

2003

0,57

46

Tygelsjöbäcken

2004

0,77

47

Tygelsjöbäcken

2005

0,67

48

Tygelsjöbäcken

2006

0,91

49

Tygelsjöbäcken

2007

1,01

50

Tygelsjöbäcken

2008

0,70

51

Tygelsjöbäcken

2009

0,44

52

Tygelsjöbäcken

2010

0,54

53

Tygelsjöbäcken

2011

0,61

54

Tygelsjöbäcken

2012

0,31

55

Tygelsjöbäcken

2013

0,36

56

Tygelsjöbäcken

2014

0,55

57

Tygelsjöbäcken

2015

0,48

58

Tygelsjöbäcken

2016

0,42

59

Tygelsjöbäcken

2017

0,47

60

Tygelsjöbäcken

2018

0,34

61

Tygelsjöbäcken

2019

0,60

62

Tygelsjöbäcken

2020

0,28

63

Tygelsjöbäcken

2021

0,56

64

Skumparpsdiket

1995

0,91

65

Skumparpsdiket

1996

0,58

66

Skumparpsdiket

1997

0,31

67

Skumparpsdiket

1998

0,34

68

Skumparpsdiket

1999

0,21

69

Skumparpsdiket

2000

0,17

70

Skumparpsdiket

2001

0,22

71

Skumparpsdiket

2002

0,23

72

Skumparpsdiket

2003

0,11

73

Skumparpsdiket

2004

0,31

74

Skumparpsdiket

2005

0,28

75

Skumparpsdiket

2006

0,32

76

Skumparpsdiket

2007

0,22

77

Skumparpsdiket

2008

0,15

78

Skumparpsdiket

2009

0,056

79

Skumparpsdiket

2010

0,17

80

Skumparpsdiket

2011

0,14

81

Skumparpsdiket

2012

0,067

82

Skumparpsdiket

2013

0,11

83

Skumparpsdiket

2014

0,14

84

Skumparpsdiket

2015

0,100

85

Skumparpsdiket

2016

0,13

86

Skumparpsdiket

2017

0,100

87

Skumparpsdiket

2018

0,049

88

Skumparpsdiket

2019

0,076

89

Skumparpsdiket

2020

0,050

90

Skumparpsdiket

2021

0,25

91

Bunkeflodiket

1990

0,27

92

Bunkeflodiket

1991

0,51

93

Bunkeflodiket

1992

0,24

94

Bunkeflodiket

1993

0,32

95

Bunkeflodiket

1994

0,38

96

Bunkeflodiket

1995

0,26

97

Bunkeflodiket

1996

0,31

98

Bunkeflodiket

1997

0,27

99

Bunkeflodiket

1998

0,45

100

Bunkeflodiket

1999

0,11

101

Bunkeflodiket

2000

0,043

102

Bunkeflodiket

2001

0,034

103

Bunkeflodiket

2002

0,089

104

Bunkeflodiket

2003

0,050

105

Bunkeflodiket

2004

0,100

106

Bunkeflodiket

2005

0,050

107

Bunkeflodiket

2006

0,072

108

Bunkeflodiket

2007

0,070

109

Bunkeflodiket

2008

0,057

110

Bunkeflodiket

2009

0,100

111

Bunkeflodiket

2010

0,070

112

Bunkeflodiket

2011

0,048

113

Bunkeflodiket

2012

0,024

114

Bunkeflodiket

2013

0,031

115

Bunkeflodiket

2014

0,019

116

Bunkeflodiket

2015

0,021

117

Bunkeflodiket

2016

0,0087

118

Bunkeflodiket

2017

0,021

119

Bunkeflodiket

2018

0,0084

120

Bunkeflodiket

2019

0,0054

121

Bunkeflodiket

2020

0,0032

122

Bunkeflodiket

2021

0,0073

123

Totalt

1990

9,39

124

Totalt

1991

13,1

125

Totalt

1992

10,5

126

Totalt

1993

10,4

127

Totalt

1994

23,3

128

Totalt

1995

12,7

129

Totalt

1996

8,12

130

Totalt

1997

7,42

131

Totalt

1998

14,3

132

Totalt

1999

8,92

133

Totalt

2000

9,70

134

Totalt

2001

5,12

135

Totalt

2002

13,3

136

Totalt

2003

5,43

137

Totalt

2004

12,7

138

Totalt

2005

6,89

139

Totalt

2006

10,3

140

Totalt

2007

16,8

141

Totalt

2008

8,11

142

Totalt

2009

4,70

143

Totalt

2010

12,0

144

Totalt

2011

12,7

145

Totalt

2012

7,50

146

Totalt

2013

4,20

147

Totalt

2014

7,41

148

Totalt

2015

6,81

149

Totalt

2016

4,76

150

Totalt

2017

6,90

151

Totalt

2018

4,99

152

Totalt

2019

8,39

153

Totalt

2020

6,43

154

Totalt

2021

9,72

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Fosfortransporten via Sege å, Tygelsjöbäcken och Skumparpsdiket låg år 2021 över respektive medelvärde för perioden 2010-2020. Endast för Bunkeflodiket låg fosfortransporten under medelvärdet för samma period. Uttransporten av fosfor var år 2021, sammantaget för de fyra vattendragen, dock den högsta sedan år 2011. Möjligen kan en svagt minskande trend ses för utförsel av fosfor via de fyra vattendragen. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965.

Svedala avloppsreningsverk ligger en bit uppströms i Segeåns vattendragssystem. Uppgifterna för Sege å i det redovisade diagrammet inbegriper utsläppen från avloppsreningsverket. Enligt Segeåns recipientkontroll utgör avloppsreningsverkets utsläpp av fosfor omkring 3 % av mängden som släpps ut vid mynningen.

SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 2010 och framåt. Flödesdata för åren dessförinnan är beräknade med tidigare versioner av modellen och därför ej helt jämförbara med de senare värdena.

Senast uppdaterad: 2022-07-13