Gå direkt till sidans innehåll

Håll Sverige Rents kommunindex

Nyckeltal SE. 11.2. 6

Håll Sverige Rent gör årligen en enkätundersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i Håll Sverige Rents kommunrankning

Rad-id Mätområde Datum Värde (placering)

0

Malmö stad

2015

12

1

Malmö stad

2016

27

2

Malmö stad

2017

18

3

Malmö stad

2018

27

4

Malmö stad

2019

30

5

Malmö stad

2020

27

6

Malmö stad

2021

28

7

Göteborgs stad

2015

3

8

Göteborgs stad

2016

11

9

Göteborgs stad

2017

20

10

Göteborgs stad

2018

43

11

Göteborgs stad

2019

6

12

Göteborgs stad

2020

26

13

Göteborgs stad

2021

85

14

Uppsala kommun

2015

16

15

Uppsala kommun

2016

8

16

Uppsala kommun

2017

16

17

Uppsala kommun

2018

18

18

Uppsala kommun

2019

11

19

Uppsala kommun

2020

29

20

Uppsala kommun

2021

24

21

Stockholms stad

2015

13

22

Stockholms stad

2016

9

23

Stockholms stad

2017

15

24

Stockholms stad

2018

22

25

Stockholms stad

2019

23

26

Stockholms stad

2020

20

27

Stockholms stad

2021

16

28

Helsingborgs stad

2015

2

29

Helsingborgs stad

2016

3

30

Helsingborgs stad

2017

2

31

Helsingborgs stad

2018

6

32

Helsingborgs stad

2019

47

33

Helsingborgs stad

2020

13

34

Helsingborgs stad

2021

163

35

Lunds kommun

2015

78

36

Lunds kommun

2016

22

37

Lunds kommun

2017

28

38

Lunds kommun

2018

16

39

Lunds kommun

2019

77

40

Lunds kommun

2020

115

41

Lunds kommun

2021

194

Datakälla: Håll Sverige Rent

Kommentar

Under år 2021 försämrades Malmö stads placering något jämfört med året innan och Malmö hamnade på plats 28 bland Sveriges kommuner. Placering 12 år 2015 är fortfarande den bästa placeringen Malmö haft i Håll Sverige Rents kommunindex. Helsingborg hamnade detta år på plats 163 medan Lund sjönk till plats 194 vilket är den sämsta placering de haft genom åren.

Stockholm förbättrade sin placering det senaste året och hamnade på plats 16. Även Uppsala förbättrade sin placering detta år och hamnade på plats 24. Däremot försämrades Göteborgs placering till plats 85.

Håll Sverige Rent har sammanställt kommunindexet sedan år 2015. Tidigare utsågs årets Håll Sverige Rent-kommun av en jury. Indexet bygger dels på kommunens deltagande i olika nätverk och kampanjer dels på en nationell enkät med frågor angående nedskräpning.

Senast uppdaterad: 2022-09-20