Gå direkt till sidans innehåll

Håll Sverige Rents kommunindex

Nyckeltal SE.11.2.6

Håll Sverige Rent gör årligen en enkätundersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i Håll Sverige Rents kommunrankning

Rad-id Mätområde Datum Värde (placering)

0

Göteborgs stad

2015

3

1

Göteborgs stad

2016

11

2

Göteborgs stad

2017

20

3

Göteborgs stad

2018

43

4

Göteborgs stad

2019

6

5

Göteborgs stad

2020

26

6

Göteborgs stad

2021

85

7

Uppsala kommun

2015

16

8

Uppsala kommun

2016

8

9

Uppsala kommun

2017

16

10

Uppsala kommun

2018

18

11

Uppsala kommun

2019

11

12

Uppsala kommun

2020

29

13

Uppsala kommun

2021

24

14

Stockholms stad

2015

13

15

Stockholms stad

2016

9

16

Stockholms stad

2017

15

17

Stockholms stad

2018

22

18

Stockholms stad

2019

23

19

Stockholms stad

2020

20

20

Stockholms stad

2021

16

21

Helsingborgs stad

2015

2

22

Helsingborgs stad

2016

3

23

Helsingborgs stad

2017

2

24

Helsingborgs stad

2018

6

25

Helsingborgs stad

2019

47

26

Helsingborgs stad

2020

13

27

Helsingborgs stad

2021

163

28

Lunds kommun

2015

78

29

Lunds kommun

2016

22

30

Lunds kommun

2017

28

31

Lunds kommun

2018

16

32

Lunds kommun

2019

77

33

Lunds kommun

2020

115

34

Lunds kommun

2021

194

35

Malmö stad

2015

12

36

Malmö stad

2016

27

37

Malmö stad

2017

18

38

Malmö stad

2018

27

39

Malmö stad

2019

30

40

Malmö stad

2020

27

41

Malmö stad

2021

28

Datakälla: Håll Sverige Rent

Kommentar

Under år 2021 försämrades Malmö stads placering något jämfört med året innan och Malmö hamnade på plats 28 bland Sveriges kommuner. Placering 12 år 2015 är fortfarande den bästa placeringen Malmö haft i Håll Sverige Rents kommunindex. Helsingborg hamnade detta år på plats 163 medan Lund sjönk till plats 194 vilket är den sämsta placering de haft genom åren.

Stockholm förbättrade sin placering det senaste året och hamnade på plats 16. Även Uppsala förbättrade sin placering detta år och hamnade på plats 24. Däremot försämrades Göteborgs placering till plats 85.

Håll Sverige Rent har sammanställt kommunindexet sedan år 2015. Tidigare utsågs årets Håll Sverige Rent-kommun av en jury. Indexet bygger dels på kommunens deltagande i olika nätverk och kampanjer dels på en nationell enkät med frågor angående nedskräpning.

Senast uppdaterad: 2022-09-20