Gå direkt till sidans innehåll

Håll Sverige Rents kommunindex

Nyckeltal SE. 11.2. 6

Håll Sverige Rent gör årligen en enkätundersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i Håll Sverige Rents kommunrankning

Rad-id Stad Senaste värdet (placering) Datum

0

Malmö stad

 9

2023

1

Göteborgs stad

 7

2023

2

Uppsala kommun

 14

2023

3

Stockholms stad

 21

2023

4

Helsingborgs stad

 11

2023

5

Lunds kommun

 10

2023

Datakälla: Håll Sverige Rent

Kommentar

Under år 2023 försämrades Malmö stads placering endast med en placering jämfört med året innan och Malmö hamnade på plats 9 bland Sveriges kommuner. Detta är den näst bästa placeringen Malmö haft i Håll Sverige Rents kommunindex. Helsingborg hamnade detta år på plats 10 medan Helsingborg förbättrade sin placering från plats 123 till plats 11.

Stockholm försämrade sin placering från plats 5 till plats 21. Göteborg och Uppsala förbättrade sina placeringar detta år och hamnade på plats 7 respektive 14.

Håll Sverige Rent har sammanställt kommunindexet sedan år 2015. Tidigare utsågs årets Håll Sverige Rent-kommun enbart av en jury. Indexet bygger numera också på kommunens deltagande i olika nätverk och kampanjer samt på en nationell enkät med frågor angående nedskräpning.

Senast uppdaterad: 2024-01-04