Gå direkt till sidans innehåll

Areal jordbruksmark

Indikator MP. 10.3. 1

Uppgifter på varje kommuns areal av jordbruksmark finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total areal jordbruksmark i Malmö.

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Försämring Försämring sedan 1981
Senaste värdet:
4801 ha (2021)
Utgångsvärde:
6867 ha (1981)

Kommentar

Jordbruksmarken i kommunen minskade med drygt 30 hektar under år 2021 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av jordbruksmarken försvunnit.
Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 30 procent av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika intressen. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

För mer detaljerad information om jordbruksmarken i Malmö se länk nedan.

Senast uppdaterad: 2023-05-22