Gå direkt till sidans innehåll

Deposition

Delområde SE.2.3

Uppgifter på nedfall av försurande ämnen och tungmetaller i Malmö redovisas här. Statistiken omfattar svavel, kväve, bly, kadmium, krom, arsenik samt nickel och avser i huvudsak våtdeposition via nederbörd.

Senast uppdaterad: 2022-07-12