Gå direkt till sidans innehåll

Halter i utomhusluft

Delområde SE. 2. 1

Statistik baserat på mätdata från kontinuerliga mätningar av luftföroreningshalter i tak- och gatunivå i Malmö redovisas här. Statistiken omfattar föroreningarna kvävedioxid, partiklar, marknära ozon, svaveldioxid, bensen och kolmonoxid. Även metaller och PAH från olika mätkampanjer som genomförts genom åren visas.

Nyckeltal

Senast uppdaterad: 2024-06-07