Gå direkt till sidans innehåll

Luftindex

Nyckeltal SE. 2.1. 14

En sammanvägd medelrelation till gränsvärden för kvävedioxid, PM10, PM2,5, svaveldioxid och marknära ozon har beräknats sedan år 2000 och redovisas här.

Beräknad medelrelation till gränsvärden

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
0,64 Index (2023)
Utgångsvärde:
1,00 Index (2000)

Kommentar

Luftindexet har förbättrats under den redovisade perioden. Det beror främst på att halterna av kvävedioxid och partiklar har minskat men även svaveldioxidhalterna har minskat något. På senare år har även ozonhalterna sjunkit vilket därmed bidrar till ett lägre index.

Beräkningen av luftindexet är ett sammanvägt sätt att redovisa de förändringar som några intressanta luftföroreningar uppvisar gentemot gällande gränsvärden.

Se länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2024-06-07