Gå direkt till sidans innehåll

Deposition

Delområde SE.2.3

Uppgifter på nedfall av försurande ämnen och tungmetaller i Malmö redovisas här. Statistiken omfattar svavel, kväve, bly, kadmium, krom, arsenik samt nickel och avser i huvudsak våtdeposition via nederbörd.

7 nyckeltal utvecklas positivt

NyckeltalSE.2.3.1
NyckeltalSE.2.3.2

FörbättringBly

NyckeltalSE.2.3.3
NyckeltalSE.2.3.4
NyckeltalSE.2.3.5
NyckeltalSE.2.3.6
NyckeltalSE.2.3.7
Senast uppdaterad: 2022-07-12