Gå direkt till sidans innehåll

Svavel

Nyckeltal SE.2.3.1

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av svavel

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
2,3 kg/ha och år (2020)
Utgångsvärde:
10,1 kg/ha och år (2000)

Kommentar

Den årliga svaveldepositionen har totalt sett minskat på mätplatsen i Malmö under de fem mätperioderna, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Minskningen i nedfallet av svavel uppgår till 77 procent mellan mätperioden under år 1999-2000 och år 2019-2020. Vid den senaste undersökningen uppgick svaveldepositionen till 2,3 kg/ha och år på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2022-07-12