Gå direkt till sidans innehåll

N24B Inköpssumma för engångsartiklar av plast

Nyckeltal SE.8.7.10.3

Summan (kr) av köpta engångsartiklar av plast (som identifierats som engångsartiklar av plast) jämfört med summan av köpta engångsartiklar av plast tidigare år.

Total inköpssumma för engångsartiklar i plast

Rad-id Datum Värde (miljoner kronor)

0

2019

13,6

1

2020

52

2

2021

67,9

Datakälla: hållbarhetskoordinator, upphandlingsenheten, Stadskontoret

Kommentar

Inköpsstatistiken visar att Malmö stad år 2021 köpte in minst 56,9 miljoner engångsartiklar av plast till en kostnad av 67,9 miljoner kronor. Den totala kostnaden för stadens inköp av engångsartiklar av plast har ökat under 2021 jämfört med 2020. Kostnad per artikel har gått från ett snitt på 0,95 kronor år 2020 till 1,19 kronor per artikel 2021. Ökningen antas bero på coronapandemin.

Dessa engångsartiklar genererade vid tillverkning och avfallshantering en klimatpåverkan motsvarande drygt 1539 ton koldioxidekvivalenter. Klimatpåverkan har minskat trots att vi köpt in fler artiklar. Detta antas bero på att vi köpt in artiklar som inte har en lika stor klimatpåverkan. Resultatet får räknas som minst denna storleksordning då all användning inte kunnat kartläggas.

En upphandling av serveringsprodukter genomfördes under år 2020. Fokus var att byta ut artiklar av plast mot bättre alternativ.

Senast uppdaterad: 2022-03-15