Gå direkt till sidans innehåll

N24A Engångsartiklar av plast

Nyckeltal SE. 8.7.10. 2

Antal (st) köpta engångsartiklar av plast (som identifierats som engångsartiklar av plast) jämfört med antal köpta engångsartiklar av plast tidigare år.

Totalt antal köpta engånsartiklar av plast

Datakälla: hållbarhetskoordinator, upphandlingsenheten, Stadskontoret
Trend:
Försämring Försämring sedan 2019
Senaste värdet:
49,3 miljoner (2022)
Utgångsvärde:
41,3 miljoner (2019)

Kommentar

Inköpsstatistik visar att Malmö stad år 2022 köpte in minst 49,3 miljoner engångsartiklar av plast. Det totala antalet inköpta engångsartiklar av plast har minskat under 2022 jämfört med 2021. Dessa engångsartiklar genererade vid tillverkning och avfallshantering en klimatpåverkan motsvarande drygt 1698 ton koldioxidekvivalenter. Klimatpåverkan har ökat trots att färre artiklar köpts in. Detta antas bero på att fler artiklar köpts in som har en lite större klimatpåverkan. Resultatet får räknas som minst denna storleksordning då all användning inte kunnat kartläggas.

En upphandling av serveringsprodukter genomfördes under år 2020. Fokus var att byta ut artiklar av plast mot bättre alternativ.

Senast uppdaterad: 2023-10-31