Gå direkt till sidans innehåll

N24B Inköpssumma för engångsartiklar av plast

Nyckeltal SE. 8.7.10. 3

Summan (kr) av köpta engångsartiklar av plast (som identifierats som engångsartiklar av plast) jämfört med summan av köpta engångsartiklar av plast tidigare år.

Total inköpssumma för engångsartiklar i plast

Datakälla: hållbarhetskoordinator, upphandlingsenheten, Stadskontoret
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2020
Senaste värdet:
35,9 miljoner kronor (2022)
Utgångsvärde:
52 miljoner kronor (2020)

Kommentar

Inköpsstatistiken visar att Malmö stad år 2022 köpte in minst 49,3 miljoner engångsartiklar av plast till en kostnad av 35,9 miljoner kronor. Den totala kostnaden för stadens inköp av engångsartiklar av plast har minskat under 2022 jämfört med 2021. Kostnad per artikel gick från ett snitt på 0,95 kronor år 2020 till 1,19 kronor per artikel 2021. Ökningen antas bero på coronapandemin.

Dessa engångsartiklar genererade vid tillverkning och avfallshantering en klimatpåverkan motsvarande drygt 1698 ton koldioxidekvivalenter. Klimatpåverkan har ökat trots att färre artiklar köpts in. Detta antas bero på att fler artiklar köpts in som har en lite större klimatpåverkan. Resultatet får räknas som minst denna storleksordning då all användning inte kunnat kartläggas.

En upphandling av serveringsprodukter genomfördes under år 2020. Fokus var att byta ut artiklar av plast mot bättre alternativ.

Senast uppdaterad: 2023-10-31