Gå direkt till sidans innehåll

N24A Engångsartiklar av plast

Nyckeltal SE.8.7.10.2

Antal (st) köpta engångsartiklar av plast (som identifierats som engångsartiklar av plast) jämfört med antal köpta engångsartiklar av plast tidigare år.

Totalt antal köpta engånsartiklar av plast

Rad-id Datum Värde (miljoner)

0

2019

41,3

1

2020

54,9

2

2021

56,9

Datakälla: hållbarhetskoordinator, upphandlingsenheten, Stadskontoret

Kommentar

Inköpsstatistik visar att Malmö stad år 2021 köpte in minst 56,9 miljoner engångsartiklar av plast. Det totala antalet inköpta engångsartiklar av plast har ökat under 2021 jämfört med 2020. Dessa engångsartiklar genererade vid tillverkning och avfallshantering en klimatpåverkan motsvarande drygt 1539 ton koldioxidekvivalenter. Klimatpåverkan har minskat trots att vi köpt in fler artiklar. Detta antas bero på att vi köpt in artiklar som inte har en lika stor klimatpåverkan. Resultatet får räknas som minst denna storleksordning då all användning inte kunnat kartläggas.

En upphandling av serveringsprodukter genomfördes under år 2020. Fokus var att byta ut artiklar av plast mot bättre alternativ.

Senast uppdaterad: 2022-03-15