Gå direkt till sidans innehåll

N20 Tungmetallhalt i slam

Nyckeltal SE. 8.7.8. 2

Tungmetallhalt i slam från avloppsreningsverk (Gränsvärde enligt SFS 1998:944 (mg/kg)).

Klicka direkt i diagrammets legend för att ta bort exempelvis Bly Sj, Bly Kl samt Gränsvärde bly så övriga värden syns bättre.

Tungmetalhalt i slam från avloppsreningsverk

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Bly Sj

1991

79

1

Bly Sj

1992

73

2

Bly Sj

1993

71

3

Bly Sj

1994

87

4

Bly Sj

1995

116

5

Bly Sj

1996

60

6

Bly Sj

1997

57

7

Bly Sj

1998

55

8

Bly Sj

1999

62

9

Bly Sj

2000

49

10

Bly Sj

2001

37

11

Bly Sj

2002

39

12

Bly Sj

2003

40

13

Bly Sj

2004

34

14

Bly Sj

2005

33

15

Bly Sj

2006

43

16

Bly Sj

2007

39

17

Bly Sj

2008

44

18

Bly Sj

2009

33

19

Bly Sj

2010

41

20

Bly Sj

2011

38,6

21

Bly Sj

2012

33

22

Bly Sj

2013

30

23

Bly Sj

2014

30

24

Bly Sj

2015

29

25

Bly Sj

2016

24

26

Bly Sj

2017

30

27

Bly Sj

2018

23

28

Bly Sj

2019

29

29

Bly Sj

2020

36

30

Bly Sj

2021

28

31

Bly Sj

2022

31

32

Bly Kl

1991

120

33

Bly Kl

1992

59

34

Bly Kl

1993

59

35

Bly Kl

1994

75

36

Bly Kl

1995

44

37

Bly Kl

1996

35

38

Bly Kl

1997

40

39

Bly Kl

1998

36

40

Bly Kl

1999

37

41

Bly Kl

2000

34

42

Bly Kl

2001

32

43

Bly Kl

2002

27

44

Bly Kl

2003

27

45

Bly Kl

2004

25

46

Bly Kl

2005

26

47

Bly Kl

2006

25

48

Bly Kl

2007

23

49

Bly Kl

2008

19

50

Bly Kl

2009

17

51

Bly Kl

2010

16

52

Bly Kl

2011

19

53

Bly Kl

2012

15

54

Bly Kl

2013

16

55

Bly Kl

2014

16,4

56

Bly Kl

2015

17

57

Bly Kl

2016

18

58

Bly Kl

2017

18

59

Bly Kl

2018

13

60

Bly Kl

2019

13

61

Bly Kl

2020

11

62

Bly Kl

2021

11,2

63

Bly Kl

2022

10,2

64

Kvicksilver Sj

1991

1,9

65

Kvicksilver Sj

1992

1,8

66

Kvicksilver Sj

1993

1,4

67

Kvicksilver Sj

1994

1,6

68

Kvicksilver Sj

1995

1,4

69

Kvicksilver Sj

1996

1,3

70

Kvicksilver Sj

1997

1,9

71

Kvicksilver Sj

1998

1,6

72

Kvicksilver Sj

1999

1,8

73

Kvicksilver Sj

2000

1,4

74

Kvicksilver Sj

2001

1,6

75

Kvicksilver Sj

2002

1,3

76

Kvicksilver Sj

2003

0,92

77

Kvicksilver Sj

2004

0,83

78

Kvicksilver Sj

2005

0,73

79

Kvicksilver Sj

2006

0,87

80

Kvicksilver Sj

2007

0,77

81

Kvicksilver Sj

2008

0,87

82

Kvicksilver Sj

2009

0,8

83

Kvicksilver Sj

2010

0,8

84

Kvicksilver Sj

2011

0,8

85

Kvicksilver Sj

2012

0,8

86

Kvicksilver Sj

2013

0,6

87

Kvicksilver Sj

2014

0,54

88

Kvicksilver Sj

2015

0,55

89

Kvicksilver Sj

2016

0,67

90

Kvicksilver Sj

2017

0,78

91

Kvicksilver Sj

2018

0,94

92

Kvicksilver Sj

2019

0,9

93

Kvicksilver Sj

2020

1,1

94

Kvicksilver Sj

2021

1,1

95

Kvicksilver Sj

2022

1,2

96

Kvicksilver Kl

1991

2

97

Kvicksilver Kl

1992

1,3

98

Kvicksilver Kl

1993

1,5

99

Kvicksilver Kl

1994

1,5

100

Kvicksilver Kl

1995

1,2

101

Kvicksilver Kl

1996

1

102

Kvicksilver Kl

1997

1,5

103

Kvicksilver Kl

1998

1,2

104

Kvicksilver Kl

1999

1

105

Kvicksilver Kl

2000

1,1

106

Kvicksilver Kl

2001

1,3

107

Kvicksilver Kl

2002

0,85

108

Kvicksilver Kl

2003

0,67

109

Kvicksilver Kl

2004

0,56

110

Kvicksilver Kl

2005

0,59

111

Kvicksilver Kl

2006

0,53

112

Kvicksilver Kl

2007

0,43

113

Kvicksilver Kl

2008

0,41

114

Kvicksilver Kl

2009

0,49

115

Kvicksilver Kl

2010

0,47

116

Kvicksilver Kl

2011

0,55

117

Kvicksilver Kl

2012

0,35

118

Kvicksilver Kl

2013

0,38

119

Kvicksilver Kl

2014

0,4

120

Kvicksilver Kl

2015

0,31

121

Kvicksilver Kl

2016

0,43

122

Kvicksilver Kl

2017

0,47

123

Kvicksilver Kl

2018

0,47

124

Kvicksilver Kl

2019

0,39

125

Kvicksilver Kl

2020

0,35

126

Kvicksilver Kl

2021

0,35

127

Kvicksilver Kl

2022

0,39

128

Kadmium Sj

1991

2,2

129

Kadmium Sj

1992

1,9

130

Kadmium Sj

1993

1,7

131

Kadmium Sj

1994

1,8

132

Kadmium Sj

1995

1,9

133

Kadmium Sj

1996

1,8

134

Kadmium Sj

1997

1,5

135

Kadmium Sj

1998

1,4

136

Kadmium Sj

1999

1,4

137

Kadmium Sj

2000

1,2

138

Kadmium Sj

2001

1,3

139

Kadmium Sj

2002

1,3

140

Kadmium Sj

2003

1,3

141

Kadmium Sj

2004

1,2

142

Kadmium Sj

2005

1,2

143

Kadmium Sj

2006

1,3

144

Kadmium Sj

2007

1,6

145

Kadmium Sj

2008

1,2

146

Kadmium Sj

2009

1,2

147

Kadmium Sj

2010

1,8

148

Kadmium Sj

2011

1,7

149

Kadmium Sj

2012

1,6

150

Kadmium Sj

2013

1,2

151

Kadmium Sj

2014

0,99

152

Kadmium Sj

2015

0,98

153

Kadmium Sj

2016

0,9

154

Kadmium Sj

2017

1,2

155

Kadmium Sj

2018

0,88

156

Kadmium Sj

2019

0,97

157

Kadmium Sj

2020

1,4

158

Kadmium Sj

2021

1,3

159

Kadmium Sj

2022

1,4

160

Kadmium Kl

1991

3,4

161

Kadmium Kl

1992

2,4

162

Kadmium Kl

1993

2,1

163

Kadmium Kl

1994

2,2

164

Kadmium Kl

1995

2

165

Kadmium Kl

1996

1,6

166

Kadmium Kl

1997

1,6

167

Kadmium Kl

1998

1,8

168

Kadmium Kl

1999

1,6

169

Kadmium Kl

2000

1,5

170

Kadmium Kl

2001

1,7

171

Kadmium Kl

2002

1,3

172

Kadmium Kl

2003

1,3

173

Kadmium Kl

2004

1,2

174

Kadmium Kl

2005

1,2

175

Kadmium Kl

2006

1,2

176

Kadmium Kl

2007

1,3

177

Kadmium Kl

2008

1

178

Kadmium Kl

2009

0,95

179

Kadmium Kl

2010

0,9

180

Kadmium Kl

2011

1,1

181

Kadmium Kl

2012

1,1

182

Kadmium Kl

2013

0,9

183

Kadmium Kl

2014

1

184

Kadmium Kl

2015

0,97

185

Kadmium Kl

2016

0,89

186

Kadmium Kl

2017

0,89

187

Kadmium Kl

2018

0,86

188

Kadmium Kl

2019

0,83

189

Kadmium Kl

2020

0,74

190

Kadmium Kl

2021

0,77

191

Kadmium Kl

2022

0,7

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bly i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 23 och 44 mg/kg torrsubstans. Alltsedan år 2008 har halterna legat under 20 mg/kg torrsubstans för Klagshamnsverket.

Mängden kvicksilver i avloppsslammet har ökat något de senaste fem åren för Sjölundaverket. Mängderna har dock mer än halverats sedan 1990-talet för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket. Från år 2003 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 0,94 och 0,54 mg/kg torrsubstans förutom år 2020 till 2022 då den ökade till 1,1-1,2 mg/kg torrsubstans. För Klagshamnsverket har halterna legat under 0,6 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2004.

Mängden kadmium i avloppsslammet har för Klagshamnsverket mer än halverats sedan början av 1990-talet medan halterna vid Sjölundaverket har varierat mer och endast minskat med ungefär en tredjedel sedan 1990-talet. Sedan år 2013 har halterna för Sjölundaverket legat mellan 0,9 och 1,4 mg/kg torrsubstans. Vid Klagshamnsverket har halterna legat kring 1,0 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2008.

Värdena är medelvärden av tungmetallen i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen för bly vid Sjölundaverket. Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2024-01-20