Gå direkt till sidans innehåll

N20 Tungmetallhalt i slam

Nyckeltal SE.8.7.8.2

Tungmetallhalt i slam från avloppsreningsverk (Gränsvärde enligt SFS 1998:944 (mg/kg)).

Klicka direkt i diagrammets legend för att ta bort exempelvis Bly Sj, Bly Kl samt Grännsvärde bly så övriga värden syns bättre.

Tungmetalhalt i slam från avloppsreningsverk

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Bly Kl

1991

120

1

Bly Kl

1992

59

2

Bly Kl

1993

59

3

Bly Kl

1994

75

4

Bly Kl

1995

44

5

Bly Kl

1996

35

6

Bly Kl

1997

40

7

Bly Kl

1998

36

8

Bly Kl

1999

37

9

Bly Kl

2000

34

10

Bly Kl

2001

32

11

Bly Kl

2002

27

12

Bly Kl

2003

27

13

Bly Kl

2004

25

14

Bly Kl

2005

26

15

Bly Kl

2006

25

16

Bly Kl

2007

23

17

Bly Kl

2008

19

18

Bly Kl

2009

17

19

Bly Kl

2010

16

20

Bly Kl

2011

19

21

Bly Kl

2012

15

22

Bly Kl

2013

16

23

Bly Kl

2014

16,4

24

Bly Kl

2015

17

25

Bly Kl

2016

18

26

Bly Kl

2017

18

27

Bly Kl

2018

13

28

Bly Kl

2019

13

29

Bly Kl

2020

11

30

Bly Kl

2021

11,2

31

Kvicksilver Sj

1991

1,9

32

Kvicksilver Sj

1992

1,8

33

Kvicksilver Sj

1993

1,4

34

Kvicksilver Sj

1994

1,6

35

Kvicksilver Sj

1995

1,4

36

Kvicksilver Sj

1996

1,3

37

Kvicksilver Sj

1997

1,9

38

Kvicksilver Sj

1998

1,6

39

Kvicksilver Sj

1999

1,8

40

Kvicksilver Sj

2000

1,4

41

Kvicksilver Sj

2001

1,6

42

Kvicksilver Sj

2002

1,3

43

Kvicksilver Sj

2003

0,92

44

Kvicksilver Sj

2004

0,83

45

Kvicksilver Sj

2005

0,73

46

Kvicksilver Sj

2006

0,87

47

Kvicksilver Sj

2007

0,77

48

Kvicksilver Sj

2008

0,87

49

Kvicksilver Sj

2009

0,8

50

Kvicksilver Sj

2010

0,8

51

Kvicksilver Sj

2011

0,8

52

Kvicksilver Sj

2012

0,8

53

Kvicksilver Sj

2013

0,6

54

Kvicksilver Sj

2014

0,54

55

Kvicksilver Sj

2015

0,55

56

Kvicksilver Sj

2016

0,67

57

Kvicksilver Sj

2017

0,78

58

Kvicksilver Sj

2018

0,94

59

Kvicksilver Sj

2019

0,9

60

Kvicksilver Sj

2020

1,1

61

Kvicksilver Sj

2021

1,1

62

Kvicksilver Kl

1991

2

63

Kvicksilver Kl

1992

1,3

64

Kvicksilver Kl

1993

1,5

65

Kvicksilver Kl

1994

1,5

66

Kvicksilver Kl

1995

1,2

67

Kvicksilver Kl

1996

1

68

Kvicksilver Kl

1997

1,5

69

Kvicksilver Kl

1998

1,2

70

Kvicksilver Kl

1999

1

71

Kvicksilver Kl

2000

1,1

72

Kvicksilver Kl

2001

1,3

73

Kvicksilver Kl

2002

0,85

74

Kvicksilver Kl

2003

0,67

75

Kvicksilver Kl

2004

0,56

76

Kvicksilver Kl

2005

0,59

77

Kvicksilver Kl

2006

0,53

78

Kvicksilver Kl

2007

0,43

79

Kvicksilver Kl

2008

0,41

80

Kvicksilver Kl

2009

0,49

81

Kvicksilver Kl

2010

0,47

82

Kvicksilver Kl

2011

0,55

83

Kvicksilver Kl

2012

0,35

84

Kvicksilver Kl

2013

0,38

85

Kvicksilver Kl

2014

0,4

86

Kvicksilver Kl

2015

0,31

87

Kvicksilver Kl

2016

0,43

88

Kvicksilver Kl

2017

0,47

89

Kvicksilver Kl

2018

0,47

90

Kvicksilver Kl

2019

0,39

91

Kvicksilver Kl

2020

0,35

92

Kvicksilver Kl

2021

0,35

93

Kadmium Sj

1991

2,2

94

Kadmium Sj

1992

1,9

95

Kadmium Sj

1993

1,7

96

Kadmium Sj

1994

1,8

97

Kadmium Sj

1995

1,9

98

Kadmium Sj

1996

1,8

99

Kadmium Sj

1997

1,5

100

Kadmium Sj

1998

1,4

101

Kadmium Sj

1999

1,4

102

Kadmium Sj

2000

1,2

103

Kadmium Sj

2001

1,3

104

Kadmium Sj

2002

1,3

105

Kadmium Sj

2003

1,3

106

Kadmium Sj

2004

1,2

107

Kadmium Sj

2005

1,2

108

Kadmium Sj

2006

1,3

109

Kadmium Sj

2007

1,6

110

Kadmium Sj

2008

1,2

111

Kadmium Sj

2009

1,2

112

Kadmium Sj

2010

1,8

113

Kadmium Sj

2011

1,7

114

Kadmium Sj

2012

1,6

115

Kadmium Sj

2013

1,2

116

Kadmium Sj

2014

0,99

117

Kadmium Sj

2015

0,98

118

Kadmium Sj

2016

0,9

119

Kadmium Sj

2017

1,2

120

Kadmium Sj

2018

0,88

121

Kadmium Sj

2019

0,97

122

Kadmium Sj

2020

1,4

123

Kadmium Sj

2021

1,3

124

Kadmium Kl

1991

3,4

125

Kadmium Kl

1992

2,4

126

Kadmium Kl

1993

2,1

127

Kadmium Kl

1994

2,2

128

Kadmium Kl

1995

2

129

Kadmium Kl

1996

1,6

130

Kadmium Kl

1997

1,6

131

Kadmium Kl

1998

1,8

132

Kadmium Kl

1999

1,6

133

Kadmium Kl

2000

1,5

134

Kadmium Kl

2001

1,7

135

Kadmium Kl

2002

1,3

136

Kadmium Kl

2003

1,3

137

Kadmium Kl

2004

1,2

138

Kadmium Kl

2005

1,2

139

Kadmium Kl

2006

1,2

140

Kadmium Kl

2007

1,3

141

Kadmium Kl

2008

1

142

Kadmium Kl

2009

0,95

143

Kadmium Kl

2010

0,9

144

Kadmium Kl

2011

1,1

145

Kadmium Kl

2012

1,1

146

Kadmium Kl

2013

0,9

147

Kadmium Kl

2014

1

148

Kadmium Kl

2015

0,97

149

Kadmium Kl

2016

0,89

150

Kadmium Kl

2017

0,89

151

Kadmium Kl

2018

0,86

152

Kadmium Kl

2019

0,83

153

Kadmium Kl

2020

0,74

154

Kadmium Kl

2021

0,77

155

Bly Sj

1991

79

156

Bly Sj

1992

73

157

Bly Sj

1993

71

158

Bly Sj

1994

87

159

Bly Sj

1995

116

160

Bly Sj

1996

60

161

Bly Sj

1997

57

162

Bly Sj

1998

55

163

Bly Sj

1999

62

164

Bly Sj

2000

49

165

Bly Sj

2001

37

166

Bly Sj

2002

39

167

Bly Sj

2003

40

168

Bly Sj

2004

34

169

Bly Sj

2005

33

170

Bly Sj

2006

43

171

Bly Sj

2007

39

172

Bly Sj

2008

44

173

Bly Sj

2009

33

174

Bly Sj

2010

41

175

Bly Sj

2011

38,6

176

Bly Sj

2012

33

177

Bly Sj

2013

30

178

Bly Sj

2014

30

179

Bly Sj

2015

29

180

Bly Sj

2016

24

181

Bly Sj

2017

30

182

Bly Sj

2018

23

183

Bly Sj

2019

29

184

Bly Sj

2020

36

185

Bly Sj

2021

28

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bly i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 23 och 44 mg/kg torrsubstans. Alltsedan år 2008 har halterna legat under 20 mg/kg torrsubstans för Klagshamnsverket.

Mängden kvicksilver i avloppsslammet har ökat något de senaste fem åren för Sjölundaverket. Mängderna har dock mer än halverats sedan 1990-talet för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket. Från år 2003 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 0,94 och 0,54 mg/kg torrsubstans. För Klagshamnsverket har halterna legat under 0,6 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2004.

Mängden kadmium i avloppsslammet har för Klagshamnsverket mer än halverats sedan början av 1990-talet medan halterna vid Sjölundaverket har varierat mer och endast minskat med ungefär en tredjedel sedan 1990-talet. Sedan år 2013 har halterna för Sjölundaverket legat mellan 0,9 och 1,4 mg/kg torrsubstans. Vid Klagshamnsverket har halterna legat kring 1,0 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2008.

Värdena är medelvärden av tungmetallen i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen för bly vid Sjölundaverket. Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2022-05-06