Gå direkt till sidans innehåll

Å5 Broschyr om kemikaliesmart vardag

Åtgärd SE.8.7.2.5

Ta fram broschyrer om kemikaliesmart vardag anpassad för Malmö stads förvaltningar och bolag.

Har broschyrer tagits fram?
Har broschyrerna kommunicerats till berörda förvaltningar?

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Styrdokument:
Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030
Avslutas senast:
2023

Broschyrernas teman:
Skapande och återbruksmaterial
(förskole-, grundskole-, kultur- och miljöförvaltningen)
Kemisalar, lab och verkstäder
(grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildnings- samt miljöförvaltningen)
Skolor och fritidsgårdar
(fritids-, grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildnings- samt miljöförvaltningen)
LSS-boenden och särskilda boenden
(arbetsmarknads- och social-, funktionsstöds-, hälsa-, vård- och omsorgs-samt miljöförvaltningen)
Kemikaliesmart fordonsverksamhet
(Parkering Malmö och miljöförvaltningen)

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2022-03-15