Gå direkt till sidans innehåll

Å3 Kommunikationsplan

Åtgärd SE. 8.7.2. 3

Ta fram en kommunikationsplan i syfte att sprida kunskap om kemikaliers påverkan på hälsa och miljö och hur Malmö stad minskar exponeringen av farliga kemiska ämnen. Kommunikationen ska rikta sig till både kommunens organisation och till Malmöborna. Genomföra insatser enligt planen.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Kemikaliefrågan är komplex och kunskapen om farliga kemiska ämnen behöver öka inom Malmö stad och hos Malmöborna för att en förändring ska ske. Med en tydlig och målinriktad kommunikationsplan kan Malmö stad driva en effektiv kommunikation kring kemikaliefrågan, vilket ska leda till att underlätta för kommunens tjänstepersoner, verksamhetsutövare och Malmöborna att göra kemikaliesmarta val.

Genom kommunikation om varför något genomförs samt återkoppling av resultat kan vi skapa engagemang och förståelse för förändringar. Engagemang och förståelse är grunden för att skapa beteendeförändringar. Prioriterade målgrupper:

  • politiker
  • förvaltningar och bolag
  • personal som arbetar med barn inom Malmö stads organisation
  • blivande förskollärare
  • verksamhetsutövare (till exempel frisörer)
  • Malmöbor (till exempel föräldrar och ungdomar)

Resultat

En kommunikationsplan för 2022 har tagits fram.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2023-09-21