Gå direkt till sidans innehåll

N8B Inventerade skolor

Nyckeltal SE.8.7.4.2

Andel skolor, som förvaltas av serviceförvaltningen (stadsfastigheter), som inventerats (målvärde år 2024 är 100 procent, motsvarar ca 75 st 2018).

Datakälla: enhetschef, fastighetsförvaltning, stadsfastigheter
Mål:
100 % (2024)
Senast uppdaterad: 2022-03-15