Gå direkt till sidans innehåll

Å9 Utredning av alternativ

Åtgärd SE. 8.7.4. 9

Utred alternativ till gamla PVC-golv i förskolor och grundskolor.
Har ett alternativt material utretts och förankrats i styrgruppen?

Åtgärdsstatus:
Beslutad Beslutad
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Påbörjas senast:
2023
Avslutas senast:
2024

Eventuell merkostnad för alternativt material ska beräknas. Vilka typer av gamla PVC-golv som ska prioriteras för utbyte ska anges.

Resultat

Åtgärden är påbörjad.

En instruktion ”Inventering av PVC-golv” är framtagen, i Bilaga 1 finns även ”Inventeringsstöd; materialslag och åldersbestämning”. Stadsfastigheter tog fram instruktionen för inventering och prioritering av PVC-golv för att säkerställa likvärdig och systematisk inventering och beslut om sanering. Golven indelas därför i tre huvudgrupper för utbyte beroende på golvets ålder. Detta då lagstiftningen inneburit en förbättring av kemiskt innehåll över åren, vilket förenklat kan sammanfattas i ”ju äldre desto sämre PVC-golv”. I instruktionen framgår att slutmålet är att stadsfastigheter har bytt ut alla PVC-golv med både högre och lägre prioritet till år 2030 och därmed sanerat alla underliggande matt-lager samt att nytt golv klarar kraven enligt gällande projekteringsanvisningar. Observera, för nya golv gäller alltid kraven som finns i gällande projekteringsanvisningar vilka följer de förvaltningsövergripande kraven i ”Riktlinjer för kemikalier i produkter och varor vid nyproduktion av lokaler och utemiljöer för barn och unga”.

Förskola lägger mest godkänd/Ftalatfri plastmatta och lite Linoleum. Grundskola lägger i dagsläget mycket trägolv, klinker och godkända/Ftalatfria plastgolv, inte så mycket Linoleum vilket kan övervägas framöver.

Något alternativt material har dock inte utretts och förankrats i kemikalieplanens styrgrupp.

Ansvarig organisation
  • Serviceförvaltningen
Senast uppdaterad: 2024-02-09