Gå direkt till sidans innehåll

Återvinning av avfall

Nyckeltal SE.11.2.2

Avfall Sveriges sammanställer statistik avseende avfallsinsamling och behandlingsmetoder i Sverige. Redovisad statistik är hämtad därifrån.

Andel avfall som återvinns

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Materialåtervinning

2013

26,5

1

Materialåtervinning

2014

27,7

2

Materialåtervinning

2015

28,7

3

Materialåtervinning

2016

18,9

4

Materialåtervinning

2017

17,5

5

Materialåtervinning

2018

17,1

6

Materialåtervinning

2019

18,9

7

Materialåtervinning

2020

21,6

8

Materialåtervinning

2021

21,0

9

Biologisk återvinning

2013

11,5

10

Biologisk återvinning

2014

13,1

11

Biologisk återvinning

2015

13,7

12

Biologisk återvinning

2016

16,4

13

Biologisk återvinning

2017

17,2

14

Biologisk återvinning

2018

16,2

15

Biologisk återvinning

2019

18,3

16

Biologisk återvinning

2020

18,2

17

Biologisk återvinning

2021

18,3

18

Cirkulär återvinning

2013

38,0

19

Cirkulär återvinning

2014

40,8

20

Cirkulär återvinning

2015

42,4

21

Cirkulär återvinning

2016

35,2

22

Cirkulär återvinning

2017

34,7

23

Cirkulär återvinning

2018

33,4

24

Cirkulär återvinning

2019

37,2

25

Cirkulär återvinning

2020

39,8

26

Cirkulär återvinning

2021

39,3

Datakälla: VA SYD och Avfall Sverige

Kommentar

Under år 2021 minskade andelen avfall från Malmö som återvinns genom materialåtervinning medan andelen som återvinns genom biologisk återvinning ökade något jämfört med året innan. Materialåtervinningen utgör år 2021 en andel på 21,0 procent medan den biologiska återvinningen utgör 18,3 procent. Detta motsvarar sammantaget nivån "mindre god uthållighet" enligt Avfall Sveriges utvärderingskriterier.

Senast uppdaterad: 2022-09-18