Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i grundvatten

Nyckeltal SE.6.4.5

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009, 2015 samt 2020 vid några platser i Malmö.

Kadmium i Malmös grundvatten

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

I1 Fosie

2000

0,0078

1

I1 Fosie

2003

0,005

2

I2 Östra Hamnen

2000

0,0065

3

I2 Östra Hamnen

2003

0,002

4

J1 Katrinetorp

2000

0,048

5

J1 Katrinetorp

2003

0,0062

6

J2 Tygelsjö

2000

0,0093

7

J2 Tygelsjö

2003

0,002

8

J3 Klagshamn

2000

0,0114

9

J3 Klagshamn

2003

0,013

10

T1 Drottningtorget

2000

0,0069

11

T1 Drottningtorget

2003

0,002

12

T1 Drottningtorget

2009

0,0037

13

T1 Drottningtorget

2015

0,0086

14

T1 Drottningtorget

2020

0,002

15

T2 Södervärn

2000

0,0075

16

T2 Södervärn

2003

0,002

17

T2 Södervärn

2009

0,002

18

T2 Södervärn

2015

0,004

19

T2 Södervärn

2020

0,002

20

I3 Segevång

2009

0,0061

21

I3 Segevång

2015

0,002

22

Bulltofta

2009

0,002

23

Bulltofta

2015

0,109

24

Bulltofta

2020

0,002

25

Käglinge

2009

0,002

26

Käglinge

2015

0,00886

27

Käglinge

2020

0,0051

28

Kristineberg

2009

0,002

29

Kristineberg

2015

0,0033

30

Kristineberg

2020

0,0023

31

P1 Mellanheden

2009

0,002

32

P1 Mellanheden

2015

0,0111

33

P1 Mellanheden

2020

0,0091

34

P2 Pildamsparken

2009

0,002

35

P2 Pildamsparken

2015

0,002

36

P2 Pildamsparken

2020

0,002

37

SGU7 Västra Klagstorp

2009

0,002

38

SGU7 Västra Klagstorp

2015

0,0192

39

Svedab R4 Bunkeflo

2009

0,002

40

Svedab R4 Bunkeflo

2015

0,00656

41

Svedab R4 Bunkeflo

2020

0,0447

42

Medelvärde

2000

0,013914

43

Medelvärde

2003

0,0046

44

Medelvärde

2009

0,00258

45

Medelvärde

2015

0,017462

46

Medelvärde

2020

0,0087

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Kadmiumvärdena har totalt sett förbättrats något då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. Medelvärdena ligger dock samtliga år i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig. Samtliga provtagningar under år 2020 ligger under 0,05 µg/l vilket resulterar i ett lågt medelvärde detta år.

Endast en provtagning, vid Bulltofta år 2015, uppvisar en halt precis över tillståndsklassgränsen 0,1 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Detta provresultat påverkar medelvärdet i relativt hög utsträckning. Bortses från detta värde blir medelvärdet år 2015 lägre än år 2000.

Vid flertalet tillfällen har provernas kadmiuminnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets kadmiumvärde. Kadmiuminnehållet har därmed överskattats något i dessa prover.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas avseende metallen kadmium vid samtliga fem tillfällen. År 2000 och 2003 provtas 7 platser, år 2009 och 2015 provtas 10 platser och år 2020 provtas 8 platser avseende kadmium.

Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2022-07-14