Gå direkt till sidans innehåll

Vattenanvändning per invånare

Nyckeltal SE. 6.4. 6

Uppgifter på dricksvattenanvändningen rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenanvändning för Malmö per sektor och per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2005
Senaste värdet:
72,03 m³/person (2022)
Utgångsvärde:
89,43 m³/person (2005)

Kommentar

Vattenanvändningen per invånare sjönk med nästan 4300 liter under år 2022 och uppgår nu till 72 kubikmeter per person och år. Sedan år 2006, då användningen var som högst under den redovisade perioden, har vattenanvändningen per person minskat med nästan 19 kubikmeter. Malmös befolkningsökning har alltsedan år 2004 varit kraftig och uppgått till ungefär 5000 personer årligen vilket bidragit till minskningen per person.

Den redovisade statistiken avser den användning som debiteras VA SYDs kunder. Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2023-02-27