Gå direkt till sidans innehåll

Cykeltrafikutveckling

Nyckeltal SE.4.4.2

Gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar och arbetet med Malmö stads cykelprogram (2012-2019). Uppgifter på cykeltrafikens utveckling har hämtats från deras uppföljning av arbetet i Cykelbokslut 2014, 2016 och 2018.

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Rad-id Utveckling Senaste värdet (Index) Datum

0

Cykeltrafik

 154

2021

1

Befolkning

 132

2021

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2021 minskade cykeltrafiken i de centrala delarna vilket antagligen är ett resultat av coronapendemin. För år 2020 finns tyvärr inga uppgifter på cykeltrafiken på grund av problem med trafikräkningar samt coronapandemin. Mellan år 2003 och 2019 ökade cykeltrafiken i centrala Malmö med nästan 90 procent medan befolkningen under samma tid ökade med 29 procent. I början av den redovisade tidsperioden följdes cykel- och befolkningsökningen åt men efter år 2007 utvecklades cykeltrafiken i en snabbare takt.

Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i tre gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden ska synas tydligare.

Senast uppdaterad: 2022-03-07