Gå direkt till sidans innehåll

Cykeltrafikutveckling

Nyckeltal SE. 4.4. 2

Fastighets- och gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar. Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Fastighets- och gatukontorets trafikdatabas. Uppgifter på cykeltrafikens utveckling har hämtats därifrån.

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (Index)

0

Cykeltrafik

2003

100

1

Cykeltrafik

2004

101,645

2

Cykeltrafik

2005

101,847

3

Cykeltrafik

2006

102,236

4

Cykeltrafik

2007

108,078

5

Cykeltrafik

2008

118,869

6

Cykeltrafik

2009

120,138

7

Cykeltrafik

2010

130,063

8

Cykeltrafik

2011

131,852

9

Cykeltrafik

2012

139,671

10

Cykeltrafik

2013

140,234

11

Cykeltrafik

2014

148,298

12

Cykeltrafik

2015

143,739

13

Cykeltrafik

2016

157,328

14

Cykeltrafik

2017

154,155

15

Cykeltrafik

2018

171,581

16

Cykeltrafik

2019

170,788

17

Cykeltrafik

2020

134,449

18

Cykeltrafik

2021

136,44

19

Cykeltrafik

2022

160,834

20

Cykeltrafik

2023

150,346

21

Befolkning

2003

100

22

Befolkning

2004

100,738

23

Befolkning

2005

101,535

24

Befolkning

2006

103,396

25

Befolkning

2007

105,102

26

Befolkning

2008

107,248

27

Befolkning

2009

110,008

28

Befolkning

2010

111,899

29

Befolkning

2011

113,349

30

Befolkning

2012

115,191

31

Befolkning

2013

117,151

32

Befolkning

2014

119,065

33

Befolkning

2015

120,737

34

Befolkning

2016

122,953

35

Befolkning

2017

124,876

36

Befolkning

2018

127,002

37

Befolkning

2019

128,819

38

Befolkning

2020

130,235

39

Befolkning

2021

131,657

40

Befolkning

2022

133,763

41

Befolkning

2023

135,543

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2023 minskade cykeltrafiken i de centrala delarna, jämfört med år 2022 men det var ändå en ökning jämfört med år 2020 och 2021. Den lägre utvecklingstakten dessa två år är antagligen ett resultat av coronapendemin. Mellan år 2003 och 2019 ökade cykeltrafiken i centrala Malmö med nästan 90 procent medan befolkningen under samma tid ökade med 29 procent. I början av den redovisade tidsperioden följdes cykel- och befolkningsökningen åt men efter år 2007 utvecklades cykeltrafiken i en snabbare takt.

Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i två gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden ska synas tydligare.

Senast uppdaterad: 2024-04-29