Gå direkt till sidans innehåll

Stadsutveckling och boende

Huvudområde SE.9

Här påbörjas en samling av nyckeltal som beskriver temaområdet "Stadsutveckling och boende" på lokal nivå i Malmö.

Fokusområdena kompletteras och utvecklas allt eftersom statistik på olika områden sammanställs och tillgängliggörs.

Alla nyckeltal

NyckeltalSE.9.1.1
NyckeltalSE.9.1.2
NyckeltalSE.9.1.3
NyckeltalSE.9.2.3
NyckeltalSE.9.2.5
NyckeltalSE.9.3.1
NyckeltalSE.9.3.4
NyckeltalSE.9.3.5
NyckeltalSE.9.3.2
NyckeltalSE.9.3.21
NyckeltalSE.9.4.1
NyckeltalSE.9.4.2
Senast uppdaterad: 2023-03-02