Gå direkt till sidans innehåll

"Bäst att leva"

Nyckeltal SE.9.4.2

Tidningen Fokus genomför årligen en rankning av Sveriges kommuner utifrån var det är bäst att leva. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i tidningen Fokus årliga kommunrankning

Datakälla: Tidningen Fokus
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2020
Senaste värdet:
227 placering (2021)
Utgångsvärde:
244 placering (2020)

Kommentar

År 2021 hamnade Malmö kommun i tidningen Fokus rankning "Bäst att leva" på plats 227, några platser bättre än föregående år. Rankningen genomgick en förändring år 2020 och går därför inte helt att jämföra med de tidigare. Jämförelsen har breddats och sammanlagt 210 faktorer undersöks. Rankningen redovisar en totallista men görs nu även i tio huvudkategorier som anses som grundläggande för hur attraktivt det är att bosätta sig i en kommun.

Utifrån olika faktabaser har tidningen vid den senaste rankningen bedömt hur kommunerna presterar i tio kategorier: Arbetsmarknad och inkomster, Bostäder, Demografisk utveckling, Demokrati och jämställdhet, Kommunal ekonomi, Trygghet, Fritid och kultur, Miljö, Sociala förhållanden och hälsa samt Utbildning. För mer information hänvisas till tidningen Fokus.

Det var inte någon större förändring under de fem åren 2014-2018 då Malmö hamnade på plats 25-39. Dessa år var rankningen mer vetenskaplig, jämfört med de tidigare, och större hänsyn togs till exempelvis till storstädernas diversifierade arbetsliv och den inneboende dynamiken i en heterogen befolkning. Rankningen gjordes då med hjälp av fem underkategorier och 43 variabler där bland annat huspriser, arbetslöshet, bredbandstillgång och antalet sportanläggningar granskades. Rankingen sammanställdes i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Senast uppdaterad: 2022-05-24