Gå direkt till sidans innehåll

Invånartäthet

Nyckeltal SE. 9.1. 1

För alla Sveriges tätorter finns i SCB statistikdatabas uppgifter om landareal och folkmängd vilket ger invånartätheten per tätort. Uppgifter för tätorterna inom Malmö kommun för åren 1990-2020 redovisas här.

Invånartäthet i kommunens tätorter

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
3909 Inv/km² (2020)
Utgångsvärde:
3234 Inv/km² (1990)

Kommentar

Totalt sett har de tätorter som redovisas här tillsammans ökat sin invånartäthet mellan år 1990 och 2018 vilket ses i den stigande trenden. För de enskilda tätorterna är det Malmö, Bunkeflostrand och Vintrie som ökat sin invånartäthet jämfört med det tidigaste redovisade året för respektive tätort. Oxie, Tygelsjö och även Skumparp har däremot minskat sin invånartäthet. Oxie utökades, eller växte ihop, med Kristineberg under tidsperioden medan Vintrie och Skumparp tillkom som tätorter år 2000 och 2010.

Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter i 2015 års statistik vilket innebär att tätorternas utbredning påverkas och därmed statistiken över befolkning och landareal. Uppgifterna för år 2015 och senare år är därför inte helt jämförbara med tidigare års siffror.

Antalet tätorter förändras med tiden då vissa orter växer och blir en tätort enligt definitionen nedan medan andra förlorar befolkning och upphör att vara en tätort. Ytterligare andra växer ihop med en annan tätort och upphör därmed att vara en egen.

Stad används inte som administrativ enhet i svensk statistik. Genom att avgränsa tätorter är det dock möjligt att redovisa befolkningskoncentrationer på ett mer noggrant sätt än vad som går att göra utifrån den administrativa kommunindelningen. Tätort definieras i korthet som en samling byggnader med minst 200 invånare och med högst 150 meter mellan husen. För mer utförliga definitioner se SCB.

Senast uppdaterad: 2022-10-19