Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning

Nyckeltal SE. 9.3. 1

För hela Sverige har SCB tagit fram uppgifter om markanvändning avseende år 2010, 2015 och 2020. Statistiken baseras på uppgifter om marken och dess användning vilka samlas in av SCB och andra myndigheter och organisationer.

Markanvändning inom kommunen.

Datakälla: SCB
Senaste värdet:
15748 (2020)
Utgångsvärde:
15745 (2010)
Senast uppdaterad: 2022-10-24