Gå direkt till sidans innehåll

Gångresor

Indikator MP.7.1.2

Resvaneundersökningar görs vart femte år av Region Skåne, Skånes kommuner och Trafikverket. Uppgifterna som redovisas har hämtats från den senaste undersökningen.

Andel resor med gång

Rad-id Datum Värde (%)

0

2007

15

1

2013

15

2

2018

14

Datakälla: Region Skåne

Kommentar

Andelen personer som gjorde resor till fots i Malmö minskade något mellan år 2007 och 2018, från 15 till 14 procent. Observera att gångresor som är anslutningsresor till kollektivtrafik inte finns med i detta diagram då diagrammet utgår från redovisningen av färdmedelsfördelningen nedan.

För mer detaljerad statistik se länk nedan.

Senast uppdaterad: 2023-03-10