Gå direkt till sidans innehåll

Gångresor

Indikator MP. 7.1. 2

Resvaneundersökningar görs vart femte år av Region Skåne, Skånes kommuner och Trafikverket. Uppgifterna som redovisas har hämtats från den senaste undersökningen.

Andel resor med gång

Datakälla: Region Skåne
Trend:
Försämring Försämring sedan 2007
Senaste värdet:
14 % (2018)
Utgångsvärde:
15 % (2007)

Kommentar

Andelen personer som gjorde resor till fots i Malmö minskade något mellan år 2007 och 2018, från 15 till 14 procent. Observera att gångresor som är anslutningsresor till kollektivtrafik inte finns med i detta diagram då diagrammet utgår från redovisningen av färdmedelsfördelningen nedan.

För mer detaljerad statistik se länk nedan.

Senast uppdaterad: 2023-03-10