Gå direkt till sidans innehåll

Kvalitet på badvatten

Indikator MP.6.2.1

Havs- och vattenmyndigheten sammanställer information och klassar Sveriges badplatser. Här redovisas information om Malmös inrapporterade badplatser.

Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Utmärkt kvalitet

2008

3

1

Utmärkt kvalitet

2009

3

2

Utmärkt kvalitet

2010

3

3

Utmärkt kvalitet

2011

4

4

Utmärkt kvalitet

2012

5

5

Utmärkt kvalitet

2013

3

6

Utmärkt kvalitet

2014

3

7

Utmärkt kvalitet

2015

3

8

Utmärkt kvalitet

2016

2

9

Utmärkt kvalitet

2017

2

10

Utmärkt kvalitet

2018

3

11

Utmärkt kvalitet

2019

3

12

Utmärkt kvalitet

2020

3

13

Bra kvalitet

2009

1

14

Bra kvalitet

2010

1

15

Bra kvalitet

2013

1

16

Bra kvalitet

2014

1

17

Bra kvalitet

2015

1

18

Bra kvalitet

2016

2

19

Bra kvalitet

2017

2

20

Bra kvalitet

2018

2

21

Bra kvalitet

2019

2

22

Tillfredsställande kvalitet

2017

1

23

Tillfredsställande kvalitet

2020

2

24

Dålig kvalitet

2008

1

25

Dålig kvalitet

2016

1

26

Ej klassificerad

2009

1

27

Ej klassificerad

2013

1

28

Ej klassificerad

2014

1

29

Ej klassificerad

2015

1

30

Totalt godkända

2008

3

31

Totalt godkända

2009

4

32

Totalt godkända

2010

4

33

Totalt godkända

2011

4

34

Totalt godkända

2012

5

35

Totalt godkända

2013

4

36

Totalt godkända

2014

4

37

Totalt godkända

2015

4

38

Totalt godkända

2016

4

39

Totalt godkända

2017

5

40

Totalt godkända

2018

5

41

Totalt godkända

2019

5

42

Totalt godkända

2020

5

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten

Kommentar

Klassificeringen på årsbasis har varierat lite under åren. Totalt sett har kvaliteten förbättrats sedan år 2008. Tre av fem redovisade badplatser i Malmö klassades år 2020 som att ha utmärkt kvalitet medan de resterande två hade tillfredsställande kvalitet.

Senast uppdaterad: 2022-04-05