Gå direkt till sidans innehåll

Kvalitet på badvatten

Indikator MP.6.2.1

Havs- och vattenmyndigheten sammanställer information och klassar Sveriges badplatser. Här redovisas information om Malmös inrapporterade badplatser.

Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten
Senaste värdet:
5 (2020)
Utgångsvärde:
3 (2008)

Kommentar

Klassificeringen på årsbasis har varierat lite under åren. Totalt sett har kvaliteten förbättrats sedan år 2008. Tre av fem redovisade badplatser i Malmö klassades år 2020 som att ha utmärkt kvalitet medan de resterande två hade tillfredsställande kvalitet.

Senast uppdaterad: 2022-04-05