Gå direkt till sidans innehåll

Kvalitet på badvatten

Indikator MP.6.2.1

Havs- och vattenmyndigheten sammanställer information och klassar Sveriges badplatser. Här redovisas information om Malmös inrapporterade badplatser.

Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Rad-id Badvattenkvalitet Senaste värdet Datum

0

Totalt godkända

 5

2020

1

Utmärkt kvalitet

 3

2020

2

Bra kvalitet

 2

2019

3

Tillfredsställande kvalitet

 2

2020

4

Dålig kvalitet

 1

2016

5

Ej klassificerad

 1

2015

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten

Kommentar

Klassificeringen på årsbasis har varierat lite under åren. Totalt sett har kvaliteten förbättrats sedan år 2008. Tre av fem redovisade badplatser i Malmö klassades år 2020 som att ha utmärkt kvalitet medan de resterande två hade tillfredsställande kvalitet.

Senast uppdaterad: 2022-04-05