Gå direkt till sidans innehåll

Kväveutsläpp till Öresund

Indikator MP.11.1.1

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och uppgifter hämtas från avloppsreningsverkens miljörapporter. Vattendragens näringsämnestransporter uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Utsläppt mängd kväve till Öresund

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Avloppsreningsverk

2000

546

1

Avloppsreningsverk

2001

327

2

Avloppsreningsverk

2002

371

3

Avloppsreningsverk

2003

337

4

Avloppsreningsverk

2004

367

5

Avloppsreningsverk

2005

399

6

Avloppsreningsverk

2006

431

7

Avloppsreningsverk

2007

530

8

Avloppsreningsverk

2008

437

9

Avloppsreningsverk

2009

413

10

Avloppsreningsverk

2010

420

11

Avloppsreningsverk

2011

435

12

Avloppsreningsverk

2012

322

13

Avloppsreningsverk

2013

433

14

Avloppsreningsverk

2014

512

15

Avloppsreningsverk

2015

553

16

Avloppsreningsverk

2016

544

17

Avloppsreningsverk

2017

583

18

Avloppsreningsverk

2018

556

19

Avloppsreningsverk

2019

557

20

Avloppsreningsverk

2020

509

21

Avloppsreningsverk

2021

649

22

Vattendrag

2000

538

23

Vattendrag

2001

384

24

Vattendrag

2002

710

25

Vattendrag

2003

237

26

Vattendrag

2004

687

27

Vattendrag

2005

310

28

Vattendrag

2006

651

29

Vattendrag

2007

599

30

Vattendrag

2008

380

31

Vattendrag

2009

243

32

Vattendrag

2010

697

33

Vattendrag

2011

541

34

Vattendrag

2012

329

35

Vattendrag

2013

276

36

Vattendrag

2014

407

37

Vattendrag

2015

351

38

Vattendrag

2016

242

39

Vattendrag

2017

331

40

Vattendrag

2018

277

41

Vattendrag

2019

717

42

Vattendrag

2020

378

43

Vattendrag

2021

486

44

Totalt

2000

1084

45

Totalt

2001

711

46

Totalt

2002

1081

47

Totalt

2003

574

48

Totalt

2004

1054

49

Totalt

2005

709

50

Totalt

2006

1082

51

Totalt

2007

1129

52

Totalt

2008

817

53

Totalt

2009

656

54

Totalt

2010

1117

55

Totalt

2011

976

56

Totalt

2012

651

57

Totalt

2013

709

58

Totalt

2014

919

59

Totalt

2015

904

60

Totalt

2016

786

61

Totalt

2017

914

62

Totalt

2018

833

63

Totalt

2019

1274

64

Totalt

2020

887

65

Totalt

2021

1135

Datakälla: VA SYD, Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Utsläppen av kväve . . .

För mer detaljerad information om kväveutsläppen från Malmös geografiska område se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2023-02-14