Gå direkt till sidans innehåll

Kväveutsläpp till Öresund

Indikator MP.11.1.1

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och uppgifter hämtas från avloppsreningsverkens miljörapporter. Vattendragens näringsämnestransporter uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Utsläppt mängd kväve till Öresund

Rad-id Utsläppstyp Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 1135

2021

1

Avloppsreningsverk

 649

2021

2

Vattendrag

 486

2021

Datakälla: VA SYD, Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Utsläppen av kväve . . .

För mer detaljerad information om kväveutsläppen från Malmös geografiska område se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2023-02-14