Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad havsyta

Indikator MP. 11.2. 1

Uppgifter på skyddad areal finns i Statistiska Centralbyråns (SCB) statistikdatabas varifrån dessa siffror på kommunnivå har hämtats.

Andel havsyta med formellt skydd

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2011
Senaste värdet:
6,2 % (2022)
Utgångsvärde:
3,0 % (2011)

Kommentar

Andelen skyddad havsyta uppgår år 2022 till 6,2 procent av Malmös havsareal. Det är totalt sett 1084 hektar av havsvattenrealen i kommunen som är formellt skyddad. Tre naturreservat som berör havsområden i Malmö har bildats sedan år 2010.

Etappmålet på nationell nivå har varit att till år 2020 skydda 10 procent av Sveriges marina områden för att bidra till att nå nationella och internationella mål om biologisk mångfald. Målet uppnåddes då 12 procent av havsarealen inom svenskt territorium bestod av skyddade marina miljöer i december 2020.

För mer detaljerad information se länk nedan.

Senast uppdaterad: 2023-06-16