Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxidutsläpp

Nyckeltal SE.2.2.1

Beräkningar avseende kväveoxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av kväveoxider

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Industri och Energi

1980

4030

1

Industri och Energi

1985

3600

2

Industri och Energi

1990

1900

3

Industri och Energi

1995

1600

4

Industri och Energi

2000

1270

5

Industri och Energi

2005

965

6

Industri och Energi

2010

604

7

Industri och Energi

2015

366

8

Industri och Energi

2020

446

9

Industri och Energi

2021

514

10

Vägtrafik

1980

4640

11

Vägtrafik

1985

4830

12

Vägtrafik

1990

4710

13

Vägtrafik

1995

3740

14

Vägtrafik

2000

2480

15

Vägtrafik

2005

1450

16

Vägtrafik

2010

1760

17

Vägtrafik

2015

1200

18

Vägtrafik

2020

836

19

Vägtrafik

2021

792

20

Övrig trafik

1980

1950

21

Övrig trafik

1985

2060

22

Övrig trafik

1990

2180

23

Övrig trafik

1995

1800

24

Övrig trafik

2000

831

25

Övrig trafik

2005

921

26

Övrig trafik

2010

686

27

Övrig trafik

2015

525

28

Övrig trafik

2020

535

29

Övrig trafik

2021

535

30

Arbetsmaskiner och redskap

1980

1160

31

Arbetsmaskiner och redskap

1985

1180

32

Arbetsmaskiner och redskap

1990

1220

33

Arbetsmaskiner och redskap

1995

1100

34

Arbetsmaskiner och redskap

2000

600

35

Arbetsmaskiner och redskap

2005

700

36

Arbetsmaskiner och redskap

2010

819

37

Arbetsmaskiner och redskap

2015

941

38

Arbetsmaskiner och redskap

2020

235

39

Arbetsmaskiner och redskap

2021

235

40

Totalt

1980

11800

41

Totalt

1985

11700

42

Totalt

1990

10000

43

Totalt

1995

8240

44

Totalt

2000

5190

45

Totalt

2005

4040

46

Totalt

2010

3870

47

Totalt

2015

3030

48

Totalt

2020

2050

49

Totalt

2021

2080

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Kväveoxidutsläppen minskar alltjämt i Malmö även om minskningen varit mer blygsam under de senaste åren. Minskningen uppgår till drygt 80 procent sedan år 1980 och har skett inom alla sektorer. En större uppdatering av utsläppen från arbetsmaskiner gjordes mellan år 2015 och 2020.

Kväveoxider kommer främst från utsläpp av bilavgaser, men även utsläpp från arbetsmaskiner, sjöfart, industrier och energiproduktion är betydande. Kväveoxidutsläppen orsakar problem med övergödning av vatten och mark. Sjöar växer igen, algblomningen ökar och flora och fauna förändras. Kvävedioxid bidrar också till försurning och skador på växtligheten genom bildning av ozon, samt korrosion och nedbrytning av kulturföremål.

Senast uppdaterad: 2022-10-07