Gå direkt till sidans innehåll

Kolmonoxid

Nyckeltal SE. 2.1. 8

Kolmonoxidhalter mäts kontinuerligt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av kolmonoxid i taknivå och gatunivå

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/m³)

0

Dalaplan 5B

1999

0,80

1

Dalaplan 5B

2001

0,70

2

Dalaplan 5B

2002

0,70

3

Dalaplan 5B

2004

0,60

4

Dalaplan 5B

2005

0,60

5

Dalaplan 5B

2006

0,50

6

Dalaplan 5B

2007

0,55

7

Dalaplan 5B

2008

0,52

8

Dalaplan 5B

2009

0,46

9

Dalaplan 5B

2010

0,44

10

Dalaplan 5B

2011

0,43

11

Dalaplan 5B

2012

0,32

12

Dalaplan 5B

2013

0,29

13

Dalaplan 5B

2014

0,32

14

Dalaplan 5B

2015

0,30

15

Dalaplan 5B

2016

0,31

16

Dalaplan 5B

2017

0,28

17

Dalaplan 5B

2018

0,23

18

Dalaplan 5B

2019

0,24

19

Dalaplan 5B

2020

0,26

20

Dalaplan 5B

2021

0,24

21

Dalaplan 5B

2022

0,20

22

Dalaplan 5B

2023

0,22

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Årsmedelhalterna av kolmonoxid i gatunivå vid Dalaplan har totalt sett minskat sedan mätperiodens början år 1999. Halterna år 2022 och 2023 var väldigt låga, 0,20-0,22 mg/m³. Mätningarna före år 2007 utfördes ej kontinuerligt utan gjordes på några olika platser och under lite olika mätperioder. De visar dock på högre halter av kolmonoxid i gaturummet vid seklets början.

Trots att trafikmiljön runt Dalaplan är intensiv är uppmätta halter låga, vilket dels beror på att nästan alla bensindrivna fordon idag har katalytisk avgasrening. Tack vare den ständigt förbättrade fordonsflottan har halterna av kolmonoxid under de senaste tio åren minskat med 20–30 procent vid Dalaplan. Dessutom har andelen dieseldrivna bilar i fordonsflottan ökat, vilket också bidragit till de minskade halterna. Sedan början av 1970-talet har halten minskat med 80–90 procent i Malmö.

Kolmonoxid bildas till exempel i bensinmotorer och vid all förbränning av kolföreningar som inte är fullständig (det vill säga inte går hela vägen till koldioxid och vatten).

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2024-06-07