Gå direkt till sidans innehåll

Exponering

Delområde SE.2.4

Uppgifter på befolkningsexponering avseende kvävedioxid för Malmös invånare redovisas här. Uppmätta medelhalter jämförs också med beräknad medelexponering. Även kvävedioxidmätningar vid några förskolor och skolor redovisas.

Senast uppdaterad: 2022-11-15