Gå direkt till sidans innehåll

Medelhalt av kvävedioxid vid skolor

Nyckeltal SE. 2.4. 4

Luftkvaliteten vid några förskolor och skolor har undersökts genom utomhusmätningar på 25-30 platser i Malmö under fyra vintersäsonger: 2007/2008, 2010/2011, 2015/2016 samt 2020/2021. En övergripande sammanställning av resultaten redovisas i detta nyckeltal.

Medelhalt av kvävedioxid per mätperiod

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2008
Senaste värdet:
12,6 µg/m³ (2021)
Utgångsvärde:
17,2 µg/m³ (2008)
Miljökvalitetsnorm 2006:
40,0 µg/m³
Miljömålsprecisering 2020:
20,0 µg/m³

Kommentar

I nyckeltalet redovisas genomsnittlig halt vid alla ingående förskolor/skor för respektive vintersäsong. Det syns en tydlig nedgång av uppmätta kvävedioxidhalter vilket följer ganska väl minskningen som ses vid de fasta mätstationer i staden. Nedgången av uppmätta kvävedioxidhalter är cirka 27 procent sedan första mätningen 2007/2008. Ett problem är att mätplatserna inte är helt identiska med varandra för de fyra mätperioderna. Används endast de skolor/förskolor som mätningar gjorts för alla fyra perioder (det är 11 förskolor/skolor), så blir minskningen någon procent större.

Alla kväveföroreningar har minskat kraftigt de senaste 5 åren, vilket till stor del kan tillskrivas minskade utsläpp från trafiken. Utsläppen är inte helt borta utan det finns ännu en tydlig skillnad mellan mätningar nära trafiken och mätningar längre bort, samt att halterna generellt är lägre på landsbygden.

Senast uppdaterad: 2023-12-08