Gå direkt till sidans innehåll

Zink

Nyckeltal SE. 8.1. 9

Provtagning av zink i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Zink i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Sjölunda

1991

660

1

Sjölunda

1992

630

2

Sjölunda

1993

580

3

Sjölunda

1994

700

4

Sjölunda

1995

720

5

Sjölunda

1996

630

6

Sjölunda

1997

590

7

Sjölunda

1998

620

8

Sjölunda

1999

640

9

Sjölunda

2000

570

10

Sjölunda

2001

560

11

Sjölunda

2002

620

12

Sjölunda

2003

580

13

Sjölunda

2004

570

14

Sjölunda

2005

500

15

Sjölunda

2006

670

16

Sjölunda

2007

720

17

Sjölunda

2008

750

18

Sjölunda

2009

600

19

Sjölunda

2010

614

20

Sjölunda

2011

586

21

Sjölunda

2012

630

22

Sjölunda

2013

593

23

Sjölunda

2014

598

24

Sjölunda

2015

680

25

Sjölunda

2016

670

26

Sjölunda

2017

700

27

Sjölunda

2018

660

28

Sjölunda

2019

680

29

Sjölunda

2020

600

30

Sjölunda

2021

530

31

Sjölunda

2022

520

32

Sjölunda

2023

559

33

Klagshamn

1991

1000

34

Klagshamn

1992

860

35

Klagshamn

1993

760

36

Klagshamn

1994

760

37

Klagshamn

1995

710

38

Klagshamn

1996

620

39

Klagshamn

1997

605

40

Klagshamn

1998

620

41

Klagshamn

1999

610

42

Klagshamn

2000

510

43

Klagshamn

2001

510

44

Klagshamn

2002

520

45

Klagshamn

2003

500

46

Klagshamn

2004

480

47

Klagshamn

2005

500

48

Klagshamn

2006

540

49

Klagshamn

2007

520

50

Klagshamn

2008

570

51

Klagshamn

2009

470

52

Klagshamn

2010

445

53

Klagshamn

2011

460

54

Klagshamn

2012

490

55

Klagshamn

2013

530

56

Klagshamn

2014

549

57

Klagshamn

2015

600

58

Klagshamn

2016

590

59

Klagshamn

2017

590

60

Klagshamn

2018

630

61

Klagshamn

2019

580

62

Klagshamn

2020

470

63

Klagshamn

2021

480

64

Klagshamn

2022

420

65

Klagshamn

2023

473

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden zink i avloppsslammet har för Klagshamnsverket mer än halverats sedan början av 1990-talet medan halterna vid Sjölundaverket har varierat mer och endast minskat i mindre omfattning sedan 1990-talet. Under hela perioden har halterna för Sjölundaverket varierat mellan 500 och 750 mg/kg torrsubstans. Vid Klagshamnsverket har halterna legat mellan 420 och 630 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2000.

Värdena är medelvärden av zink i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna zinkhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras vid båda avloppsreningsverken. Större delen av åren understeg värdena även det av Naturvårdsverket föreslagna gränsvärdet.

Zink är en livsnödvändig metall för växter och djur men en för hög zinkhalt i vatten är skadlig för vattenlevande organismer. Zink används i beläggningar som korrosionsskydd för att förlänga livslängden på andra metaller och motverka rost. Zink används också i tillverkningen av mässing. Förbränning av biomassa samt slitage från däck är de två största källorna till zinkutsläpp i Sverige.

Senast uppdaterad: 2024-04-03