Gå direkt till sidans innehåll

Å2 Kemikalieråd

Åtgärd SE.8.7.1.2

Etablera och driva ett kemikalieråd med representation från de aktörer som är prioriterade i handlingsplanen. Kemikalierådet ska träffas minst fyra gånger per år.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Styrdokument:
Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Kemikalierådets roll är att utgöra ett förvaltningsövergripande nätverk för att diskutera och hantera frågor kopplat till kemikalieområdet. Representanterna ansvarar för att samverka vid frågor som rör kemikalieområdet. Representanterna i kemikalierådet ansvarar för omvärldsbevakning gällande kemikalier kopplat till sin funktion/roll inom staden. Representanterna deltar i kemikalierådsmötena minst fyra gånger per år.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2022-03-15