Gå direkt till sidans innehåll

N16B Utbildningsdeltagare

Nyckeltal SE. 8.7.6. 2

Antal tjänstepersoner som genomgått utbildning inom något av de prioriterade områdena (målvärde 200).

Mål:
200 stycken (2027)

Kommentar

Inga utbildningar kopplade till kemikalieplanens åtgärd har tagits fram.
Under år 2023 gjordes en omstart gällande arbetet med städguide. Eventuellt kan åtgärden behöva ändra inriktning från den ursprungliga formuleringen i kemikalieplanen.

Senast uppdaterad: 2024-02-09